Ekonomisk uppföljning

Mellan mars och maj visar den ekonomiska prognosen en förbättring på 24 miljoner kronor. Det är framför allt skatteintäkter och stadsbidrag som påverkar positivt. 

Nämnderna har förbättrat sin prognos med 18 miljoner kronor, bland annat beroende på ersättningar inom funktionshinderområdet. 

Något som också påverkar siffrorna positivt är en ny skatteprognos där skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat. Kommunens kostnader för lån blir lägre än tidigare väntat.

Divisionerna har försämrat resultatet totalt med 17 miljoner kronor. Vård och omsorg med 10 miljoner, individ- och familjeomsorgen med 12 miljoner medan tekniska och samhällsbyggnad har förbättrat sina prognoser.

Kostnaden för externa placeringar av vuxna inom LSS innebär ett fortsatt stort underskott.En utmaning är också att få ner övertidskostnader inom exempelvis hemtjänsten, vilket bland annat sker genom ett arbete med att anställa fler.

Sammantaget beräknas årets resultat nu bli positivt men bör förbättras ytterligare för att nå det budgeterade resultatet på 48 miljoner.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-27
Sidansvarig: Annika Hedberg