Detta händer efter valet 2018

Vallokalerna i Nyköping stängde klockan 20 söndag den 9 september och under senkvällen förväntas ett preliminärt resultat både till kommun, landsting och riksdag.

När röstningen avslutas börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som tagits emot och skickats vidare till vallokalen för att räknas där.

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat på valkvällen räknas och rapporteras endast rösterna för de partier som förväntas ta mandat.

Tidpunkten för en preliminär mandatfördelning för riksdagsvalet på valnatten beror på hur lång tid det tar att räkna rösterna i vallokalerna. Vanligtvis genomförs den preliminära mandatfördelningen för riksdagsvalet mellan klockan 22 och 23 på kvällen. Resultatet visas direkt på Valmyndighetens webbplats. 

En offentlig rösträkning sker den 12 september i B-salen i stadshuset i Nyköping, då bland annat utlandsröster och förtidsröster som lämnats in i andra kommuner och inte hunnit fram till valdagen räknas.

Kommunens valnämnd ser till att de räknade rösterna från vallokalerna så snart som möjligt transporteras till länsstyrelsen. Där räknas alla röster en gång till och först därefter kan ett slutligt valresultat presenteras.

Det definitiva resultatet blir först klart för riksdagen, därefter kommunen och slutligen landstinget.

Första kommunfullmäktige i Nyköping med de nya ledamöterna är den 23 oktober. Ordförande är då den så kallade "ålderspresidenten" vilken är den ledamot som suttit längst i KF under samtliga mandatperioder. 

Vid kommunfullmäktige den 11 december tar ledamötena ställning till partiernas nomineringar till poster i olika nämnder, styrelser och råd.

Läs mer här om detaljer kring hur rösträkningen går till.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-10
Sidansvarig: Annika Hedberg