Detaljplaneförslaget för ridanläggningen på samråd

För att kunna bygga en ridanläggning på den plats som heter Nyäng vid Flättnaleden behöver detaljplanen för området ändras. Vid Bygg- och tekniknämndens möte 28 augusti förväntas beslut fattas om samråd för detaljplaneändringen nu i höst.

Delar av området är idag planlagt för industri och natur medan vissa delar inte är planlagt sedan tidigare. För att kunna anlägga en ridsportanläggning inom området behövs en ny detaljplan arbetas fram.

Enligt kallelsen till Bygg- och tekniknämndens möte innebär detaljplaneförslaget ingen betydande miljöpåverkan och samrådet ska enligt planeringen ske 6 till 27 september 2018.

I slutet av året fattas beslut i KS

Efter samrådsperioden kommer upphandlingsunderlaget för byggnationen av ridanläggningen att tas upp för beslut i Kommunstyrelsen. Parallellt med samrådsperioden pågår projekterings- och utredningsarbete. Den exakta platsen för ridanläggningen inom området är beslutad och en rad arbeten har genomförts av bland annat geotekniker, markprojektörer samt trafikplanerare. Projektgruppen har varit på en rad studiebesök för att hämta inspiration och idéer. Om allt går enligt plan kan byggnationerna starta till i mitten av nästa år.

Utanför uppdraget för projektet tillkommer också att se till driften av ridskolan. Ett parallellt arbete med detta pågår och drivs av Nyköpings Arenor och Kultur- och fritidsnämnden. Just driften berörs inte av samrådet för detaljplanen.

Namnet Nyäng härstammar från den boplats som en gång fanns i området.

Läs mer om projektet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-27
Sidansvarig: Annica Nilsson