Deltagarrekord på företagslunch med Per Schlingmann

Med kommunalråd och oppositionsråd på samma scen samtidigt samt alla Nyköping stora företagsfrämjande nätverk på scenen, fick den nya näringslivsstrategin och handlingsplanen en gedigen uppbackning på dagens företagslunch.

porträtt Per Schlingmann

Per Schlingmann framtidsspanade för intresserade företagare.

Företagarna Nyköping Oxelösund, Östsvenska Handelskammaren, NYSAM, Företagsam NORA, NyföretagarCentrum, LRF, Nyköpings kommun, Nykopingsregionen och Visit Nykoping. Alla stod på scenen för att berätta om sitt gemensamma arbete.

På två minuter var berättade aktörerna bakom den gemensamma näringslivsstrategin och handlingsplanen vilka åtgärder de tänker driva  för att nå näringslivsstrategins mål. Det handlar om att på olika sätt utveckla platsen, stärka kompetensförsörjning och innovation och förenkla kontakterna med kommunen bland annat.

Bakom arbetet med näringslivsstrategin och den nya gemensamma handlingplanen ligger ett helt nytt arbetssätt. En grund till den nya gemensamma handlingsplanen. Delaktigheten har skett i nära dialog och samförstånd och många uttryckte sin önskan att arbetet kan fortsätta så.

Gästföreläsaren Per Schlingmann framtidsspanade med fokus på vad framtiden kan betyda för näringsliv och individer. En spaning handlade mycket om en ny "grön" gud där vi alla kommer att påverkas mycket av det globala, urbana och digitala utifrån ett hållbarhetstänk. Det påverkar våra konsumtions- och beteendemönster och vi kommer att värdera hållbarhet, upplevelser och personlighet mer.

Den nya filmen om Nyköpings näringsliv som visades på lunchen kan du se här. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-07