Dags för Svenska Stadskärnors bedömning

Nu har föreningen Nysam, Nyköping i samverkan, skickat in Purple Flags handlingsplan till Svenska Stadskärnor. Den 24-25 augusti kommer revisorerna från Svenska Stadskärnor för att bedöma handlingsplanen för ett attraktivare centrum.

försäljning vid marknadsstånd

Italian Village är ett uppskattat inslag i centrumbilden.

Arbetet har skett i positiv anda och omfattat både föreningar, företagare och kommunens tjänstemän och politiker. En utmaning är att hitta aktiviteter som är genomförbara. Ägarna till de olika projekten har nu ansvaret att försöka arbeta in förslagen i sina verksamheter. Kommunens projekt behöver förankras i berörda divisioner och nämnder så att de får en budget, ofta en förutsättning för att alls kunna genomföra en plan.

Här följer några exempel på aktiviteter från Nysams handlingsplan som består av över 40 projekt:

1. Nattlig trygghetszon – ett miniresecentrum för bussar, taxi och privat hämtning på torget


• Tid: fredag och lördag kvällar samt vissa helger
• När är åtgärden planerad: 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun och sponsorer i samverkan med ideella krafter.
• Mål & Syfte. Minska de krogrelaterade brotten samt öka den upplevda tryggheten.

2. Parkeringsledningssystem


• Tid: Dygnets alla timmar
• När är åtgärden planerad: Projektering pågår. Klart våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
• Finansiering: Nyköpings kommun
• Mål & Syfte: Förenkla möjligheten att lätt och smidigt hitta en parkeringsplats utan att behöva åka runt och leta.

3. Cykelledningssystem införs


• Tid: Dygnets alla timmar
• När är åtgärden planerad: Projektering pågår. Klart våren 2019
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
• Finansiering: Nyköpings kommun
• Mål & Syfte: Förenkla möjligheten att lätt och smidigt hitta rätt cykelväg.

4. Skyltportaler – Välkommen till Öster & Väster


• Tid: Alla dygnets timmar
• När är åtgärden planerad: Monteras hösten 2018
• Vem ansvarar för åtgärden: Nyköpings kommun
• Finansiering: Nyköpings kommun
• Mål & Syfte: Förtydliga det mycket långa och innehållsrika shoppingstråket i Nyköping

5. Bildvisning på stadshuset – historiska bilder, Bo i Nyköping bilder varvat med Nyköpingsguidens eventkalender.


• Tid: Dygnets alla mörka timmar
• När är åtgärden planerad: December 2018
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Samfinansiering Nyköpings kommun, Sörmlands länsmuseum m fl
• Mål & Syfte: Lyfta den mörka platsen mellan Öster och Väster viket leder till ökad trygghet genom att visualisera event från Nyköpingsguiden samt växla historiska bilder med bilder från Bo i Nyköping kampanjen.
• Mål & Syfte: Ökad handel och fler besökare till stadskärnan.

6. Bilda arbetsgrupp – framtida handels, service och restaurangutbud på Öster och Väster


• Tid: Dygnets alla timmar
• När är åtgärden planerad: Projektstart hösten 2018 genom att en arbetsgrupp bildas.
• Vem ansvarar för åtgärden: Nysam
• Finansiering: Egen tid
• Mål & Syfte: Att uppnå en så rätt utbudsmix som möjligt – rätt i tiden!

Projektledare: NYSAM, www.nysam.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-20