Bostäder i Idbäcken – detaljplanearbete inleds

Nyköping fortsätter att växa och nu kan en del av Idbäcken bli plats för en ny stadsdel! Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om att inleda detaljplanearbete för området på sitt möte 25 september 2018.

Platsen som detaljplaneändringen rör i området är fastigheterna där Foria och Ingers däck idag har verksamheter. Fastighetsägarna önskar pröva möjligheten att omvandla området till en stadsdel med en blandning av funktioner som bostäder, handel, kontor och verksamheter.

Bostäder är helt i linje med Nyköpings kommuns planer

Än så länge finns det inga visionsbilder eller detaljer kring antal lägenheter. Ansökan ligger dock helt i linje med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta där området pekas ut som ett utredningsområde för bebyggelse.

Behov av flera utredningar

Under planprocessen finns behov av flera utredningar, till exempel om det finns markföroreningar, riskavstånd till angränsande trafikleder (väg och järnväg), områdets kopplingar till övriga staden och andra trafikfrågor. Även strukturen och höjder på framtida bebyggelse behöver studeras.

Idbäcken, en plats nära stan

Området Idbäcken ligger direkt väster om stadskärnan i ett centralt läge i Nyköping, endast ett stenkast från gågatan. TGOJ-banan utgör en barriär mellan dagens verksamhetsområde och stadskärnan. Norr om området går Västerleden samt Idbäcken och i väster passerar riksväg 53 mot Oxelösund. Se kartbilden här nedanför.

Läs om den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings kommun 
Läs om hur en detaljplan blir till.
Läs om hur Nyköping växer

Den röda ytan består av fastigheterna Stenbäret 1 och 3 samt 5, 6 och 8. Här önskar fastighetsägarna bygga bostäder och skapa plats för verksamheter som handel, kontor och caféer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-18
Sidansvarig: Annica Nilsson