Betygspoängen har ökat något på gymnasieskolorna

Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport om gymnasieelever som når examen inom 3 respektive 4 år och uppnådd högskolebehörighet visar att något fler elever tar examen efter tre år och att betygen har stigit jämfört med de senaste åren.

Andelen elever i Nyköping som tar examen efter tre år i kommunal gymnasieskola har ökat från 59,4 procent till 62,3 procent det senaste året. Det ligger något under snittet i landet, där 64,8 procent av eleverna tar sin examen efter tre år. Betygspoängen har ökat från 12,7 till 13,3, men ligger fortfarande under rikssnittet på 14,2.

För de fristående gymnasieskolorna i Nyköping visar mätningen av andelen elever med examen inom 3 år en sänkning från 78,7 procent till 77,8 procent. Betygspoängen har gått upp från 14,6 procent till 15.3 procent.  

Andelen nyinvandrade elever eller elever med okänd bakgrund ökade i den kommunala gymnasieskolan från 2,1 procent 2014 till 10,5 procent 2017. I de fristående gymnasieskolorna har ökningen gått från 0 till 0,5 procent motsvarande år.

Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i gymnasieskolan är i den kommunala gymnasieskolan 79,0 procent och för de fristående gymnasieskolorna 72,2 procent. 

Samverkan är lika med framgång för eleverna

ESF-projektet #jagmed i Nyköping och Oxelösund har sedan augusti 2015 haft som uppgift att hitta metoder för att få fler elever att ta gymnasieexamen. I projektet ingår både kommunala- som fristående grundskolor och gymnasieskolor och just nätverkande i yrkesgrupperna och samverkan kring eleverna är några av de framgångsfaktorer som projektet redan lyft fram. 

- Projektets syfte är att utveckla metoder för att förebygga att elever hoppar av gymnasiestudier samt förbättra samverkan mellan skolformer, socialtjänst, folkhögskolan med flera, berättar Anna Hedeklint, projektledare. Tillsammans i projektet har vi redan identifierat flera viktiga punkter som leder till framgång för eleverna. Det handlar bland annat om bättre övergång från grundskolan och individuella stödåtgärder genom egen ungdomssamordnare. 

Projektet är i sin slutfas och diskussioner pågår hur framtagna metoder och åtgärder kan implementeras i det ordinarie arbetet. 

Mer information

Läs gärna mer om SKL´s Öppna jämförelser gymnasieskolan 2018 på webbsidan www.skl.se. Där hittar du även länkar till den statistik som hör till rapporten. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-28
Sidansvarig: Annika Broman