Beslut om stationsläge Skavsta

Idag lämnade regeringen beslut om tillåtligheten för Ostlänken och korridoralternativ vid Stockholm Skavsta flygplats. Regeringen beslutade att gå på Trafikverkets förslag om bibana Skavsta där stationen vid Stockholm Skavsta flygplats läggs på bibanan istället för huvudbanan.

Nyköpings kommun anser att det är bra att tillåtligheten för Ostlänken är beslutad, men att regeringen har fattat fel beslut gällande dragning till Skavsta flygplats.

- I stunden är vi oerhört besvikna eftersom vi ser att en station i direkt anslutning på Ostlänkens huvudbanan vid Stockholm Skavsta flygplats är avgörande på många sätt, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Vi ser till exempel att stationsläget på den korta bibanan försämrar möjligheten till effektiva restider och fördyrar och försenar projektet, ett oerhört dåligt beslut! Förslaget minskar inte bara Nyköpings nyttor med Ostlänken utan hela regionens. Vi är många som ser att Stockholm Skavsta flygplats är back-up till Arlanda och då är korta restider till Stockholm Skavsta avgörande.

Nyköpings kommun ser en risk med att miljön förlorar på den här lösningen eftersom tåget bara blir ett självklart val för många med en tidsvinst som kan konkurrera ut bilen. Nyköpings kommuns analyser visar också att en kommersiell trafik till Stockholm Skavsta flygplats är möjlig. En önskvärd trafikering med halvtimmestrafik till både Skavsta och till Nyköping skapar en bra grund för att fortsätta utveckla Östergötland, Södermanland och Stockholm och det skulle skapa den regionförstoring som är ändamålet med Ostlänken.

- Vi kommer självklart att arbeta med vår kommuns och regionens bästa för ögonen framöver, trots det här beskedet fortsätter Urban Granström. Bra att regeringen tagit beslut om tillåtligheten för Ostlänken men det tittar vi vidare på när vi har en ny vecka.

Prognosen visar att flygplatsen kommer att hantera minst 5,7 miljoner årsresenärer år 2040 vilket genererar tillväxteffekter i Stockholmsregionen på minst 40 000 arbetstillfällen och 15 000 nya företag. Stockholm Skavsta flygplats bidrar till Sveriges tillväxt utifrån besöksnäring, arbetskraftsförsörjning i byggindustrin och sjukvården samt vår konkurrenskraft och internationella tillgänglighet.

EU har även pekat ut Stockholm Skavsta som en viktig flygplats i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och stödjer därför arbetet som sker kring flygplatsen idag.

De sju länen kring Mälardalen har också varit tydliga med att Stockholm Skavsta ska ha en station på huvudbanan. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del av lösningen på frågan om flygplatskapacitet i Stockholmsregionen och utmaningen som finns kring transportinfrastruktur. Tidigare i våras skrev också följande kommuner och regioner under i en gemensam annons i Dagens industri på temat att Stockholm-Skavsta flygplats ska vara en back-up till Arlanda: Huddinge, Botkyrka, Trosa, Nyköping, Katrineholm, Norrköping, Linköping, Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Oxelösund, Gnesta, Nykvarn, Salem, Södertälje och Nynäshamn.

Trafikverket hänvisar till kapacitetsproblem i sina underlag till motivet varför de har föreslagit stationsläget på den korta bibanan. De hävdade kapacitetsproblemen bygger på att Trafikverket vill maximera antalet höghastighetståg som trafikerar ändpunkterna i en framtida stambana till fem höghastighetståg i timmen mellan Stockholm - Göteborg respektive Malmö. Nyköpings kommun delar inte Trafikverkets bedömning av framtida trafikering när vi jämför hur det ser ut i andra länder.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-07
Sidansvarig: Annica Nilsson