Företagsklimatet förbättras

På tisdagen kom betygen i Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimatet som mäts i Sveriges alla kommuner. Resultatet ligger kvar på samma nivå som förra året 3,2 men många delområden har förbättrats.

Björn Lindgren, regionchef på Svenskt Näringsliv i Sörmland är glad över den positiva vändning mätningen visar. Han menar att flera av de enkätfrågor där betyget ökar kan kopplas samman med kommunens intensiva arbete med att tillsammans med företagen själva ta fram en ny näringslivsstrategi: dialogen med företagen, kommunens information, politikernas attityder och företagens egna initiativ. Efter sex år av fallande betyg för Upphandling vänder nu betyget uppåt.

Har satt högre mål

- Väldigt roligt med det här resultatet som visar att våra ansträngningar börjar ge effekt, säger näringslivschef Maria Karlsson. Jag vill ändå påminna om att vi har betydligt högre ambitioner än det här resultatet uppvisar och att vi i näringslivsstrategin satt målet 4,0. Därför är jag också glad över det stora engagemang för företagande som jag upplever inom kommunen. Vi kommer att djupdyka i frågor om näringslivsklimatet på Stora Mötesdagen den 24 maj och då deltar även Björn Lindgren från Svenskt Näringsliv som får utveckla rapportens mätning.

Sämre attityder syns

Betyget försämras inom fyra enkätfrågor i undersökningen nämligen avseende de attityder som de svarande tycker sig se till företagande hos allmänhet, media, skola samt inom kompetensförsörjning - tillgång till nya medarbetare.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-15