Gör det enklare att gå och cykla, tycker Nyköpingsborna

I slutet på juni 2018 avslutades dialogen med Nyköpingsborna om kommunens översiktsplan. 473 personer deltog i den digitala enkäten och över 500 samtal genomfördes på temat "var vill du bo i framtiden?".

Vad är en bra boendemiljö? Vad är det bästa med din nuvarande boplats och vad kan förbättras? Var är du helst på fritiden, och vad gör du där? Det är frågor som ställdes i enkäten på webben (11 april-24 juni) där svaren nu ligger till grund inför revideringen av gällande översiktsplan.

- En kommuns översiktsplanering handlar om hur mark och vatten ska användas i framtiden, säger Per Skyllberg som är översiktsplanerare i Nyköpings kommun. Nu tar vi fram ett förslag på vår befintliga översiktsplan och vi är väldigt glada och tacksamma över att så många tog tillfället och var med och tyckte till. Alla synpunkter som kommit in är ett mycket viktigt underlag.

En bra boendemiljö har närhet till förskola och skola

En majoritet av de som svarade i enkäten tycker att de två viktigaste faktorerna för en bra boendemiljö är närhet till förskola och skola samt att bostadsområdet ska upplevas som tryggt. Just närheten till förskola och skola är särskilt viktigt för gruppen med hemmavarande barn. Boende i centralorten tycker att närhet till parker och grönområden är viktigt medan landsortsborna tar upp gemenskapen i samhället och närhet till naturen som viktiga ingredienser. Många tycker att tillgänglig kollektivtrafik är viktigt.

På Arnö är det nära till till det mesta och det är enkelt att förflytta sig med cykel. På bilden har förskolebarn fått åka lådcykel för att besöka kossorna i hagen strax intill Stadsfjärden.

Kan vi göra det enklare att välja cykeln i framtiden?

Enligt enkätsvaren har just närheten till kollektivtrafiken och lättheten att transportera sig med gång och cykel en klar förbättringspotential. Barn och unga mellan 10 och 19 år tycker att detta är särskilt viktigt för framtiden. Väldigt få av deltagarna i enkäten anser att det behöver bli lättare att transportera sig med bil (även om en viss skillnad kan ses i hur olika åldrar svarar, där äldre fokuserar mer på bilen). Det är inte heller så många som önskar kortare väg till jobbet.

Unga personer tycker också att det är viktigt med närhet till centrumservice, tillgång till bredband samt närhet till fritidsaktiviteter. De önskar också finare arkitektur och vackrare områden. I gruppen 60 år och äldre är tryggheten är viktigast, dock tätt följt av närhet till kollektivtrafik och centrumservice.

Kvinnor tycker tryggheten är viktig

Mellan män och kvinnor skiljer resultatet något i enkätsvaren. Tryggheten är viktigare för kvinnorna än för männen liksom närheten till kollektivtrafik och närheten till grönområden medan närheten till kulturaktiviteter är viktigare för männen.

Samtal med 500 Nyköpingsbor

I dialogarbetet ingick att söka upp de målgrupper som kommunen ofta har svårt att nå i den här typen av frågor. Barn och unga, föräldrar till yngre barn och invånare boende i Brandkärr tillhör den kategorin och därför deltog projektgruppen vid olika arrangemang där just de här grupperna hittas. Bland annat fanns projektmedlemmar på plats på Rosvalla när det var SN-bollen i maj, på en yrkesmässa för elever på Nyköpings högstadium, vid Stigtomtaloppet och på Hamndagen i Nävekvarn. Projektet besökte också en moské och somaliska föreningen i Brandkärr där även medborgarkontoret var engagerat.

En del av samtalet var att man fick sätta tre olikfärgade klisterlappar på kartor över centrala Nyköping och landsbygden. En för var man bor idag, en var man skulle vilja bo om 10-20 år och en klisterlapp för var man är på fritiden, där Rosvalla och centrum var en stor vinnare bland ungdomar.

Vi vill gärna bli fler Nyköpingsbor!

De allra flesta av de 500 personerna som projektet träffade i maj och juni var positivt inställda till att vi blir fler och att kommunen växer. Särskilt ungdomar anser att fler invånare ger större utbud på aktiviteter, vilket efterfrågas. Det finns dock en oro för att nya områden byggs alltför tätt med dåliga boendemiljöer som resultat.

Det ska vara lätt att ta sig till stranden

Många önskar fler mindre grönområden i tätorten, gärna insprängda mellan bebyggelse. Kommunen ska utnyttja sitt läge vid havet på ett bättre sätt genom att det borde vara lätt att ta sig dit. Många vill också ha bad närmre centrala Nyköping.

Här vill vi bo i framtiden

Många på landsbygden vill bo kvar där de bor eller i närheten, ofta med skälet att de söker lugn, nära naturen och närhet och gemenskap i samhället. "Enklare" och mer lättskötta bostäder på landsbygden önskas så att de som vill bo kvar på ålderns höst kan göra det. Många vill gärna bo vid eller i närhet av vatten om 10-20 år. Förslag om att bo på vattnet kom också upp. Särskilt populärt är Brandholmen och Norra Arnö samtidigt som många pratade om lusten att bo centralt, nära utbud och aktiviteter, "där det händer saker" och då främst i stadsdelen Väster.

Inga husbåtar i Nyköpings hamn i sikte... Men, vem vet hur det blir i framtiden? Många ungdomar vill kunna bo på vattnet. 

Nästa steg är samråd!

Översiktsplanen är ett av verktygen när planeringen av Nyköping i framtiden görs och tillväxtfrågorna behandlas. Nästa steg är att ta fram ett förslag på den nya översiktsplanen som går ut på samråd våren 2019. Då har alla som vill chansen att vara med och tycka till om planen.

Ta del av hela enkätresultatet.

Även näringslivet i Nyköping tillfrågades. Här kan du läsa mer om vad de tycker om Nyköpings kommuns översiktsplanering för framtiden.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-09-25
Sidansvarig: Annica Nilsson