Barnens rätt blir starkare

Nu har riksdagen fattat beslut om att barnrättskonventionen blir svensk lag. Det betyder att bland annat kommunerna ska ha barnens bästa i fokus inom exempelvis skola och socialtjänst på ett tydligare sätt.

Barnrättslagen får inte företräde framför annan lag, exempelvis Skollagen eller Socialtjänstlagen. Däremot ska alla som arbetar med eller för barn också följa barnrättslagen.

Redan nu har barn i Sverige ett starkt skydd. 1990 började FN:s barnkonvention gälla i Sverige. Barn ska betraktas som individer med egna rättigheter och lagstiftningen följer redan i stort barnkonventionens bestämmelser. Ibland går den svenska lagen till och med längre än FN:s barnkonvention.

"Barnrättslagen kommer göra skillnad"

Men trots det har det visat sig att konventionen inte tillämpas i tillräckligt hög grad i statlig och kommunal verksamhet. Därför fattade riksdagen den 13 juni beslutet att barnkonventionen ska bli svensk lag. Då blir det tydligare att den alltid måste följas. Regeringen får också i uppdrag att se till att lagen följs.

- Jag tror att barnrättslagen kommer att göra skillnad. När den träder i kraft trumfar inte längre annan lagstiftning konventionen, vilket ger ett starkare rättsligt skydd för barn och särskilt för barn i utsatta situationer. Med barnrättslagen tydliggörs att barn har egna rättigheter och man måste ta hänsyn till deras erfarenheter, säger Cajsa Palm, barn- och ungdomsstrateg i Nyköpings kommun.

Kommunerna kartlägger

I landets alla kommuner påbörjas nu ett arbete inför att lagen börjar gälla den 1 januari 2020. Vad som behöver göras varierar mellan olika kommuner, men det kan till exempel handla om att kartlägga vilken kunskap som finns om barnrättskonventionen, besluta om en samordnare och skriva in barnrättigheterna i styrande dokument.

Det kommer att bli ännu tydligare att barnets bästa ska väga tyngre exempelvis i vårdnadstvister och i beslut och åtgärder som rör barn. I sina granskningar kommer Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg se till att barnrättslagen följs. Skollagen och Socialtjänstlagen med flera ska tolkas utifrån barnrättskonventionen i sin helhet.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-06-14
Sidansvarig: Annika Hedberg