Avloppsledningar i Oppeby filmas inför renovering

Måndagen den 8 oktober börjar Nyköpings kommun att högtrycksspola avloppsledningarna i Oppeby. Efter spolningen filmas ledningarna för att se var den kan behöva renoveras.

Arbetet med att spola ledningarna beräknas pågå till början av november, därefter kommer ledningarna att filmas. Sedan granskas filmen för att se var framtida åtgärder behöver göras.

- Det här är en del i en större underhållsplan. Avloppsledningarna i Oppeby är byggda på 50-talet så det kan finnas ett behov av renovering vilket filmningen ger oss svar på, säger Torbjörn Rogstedt, arbetsledare på Nyköping Vatten.

Förra året renoverade Nyköping Vatten cirka 5000 meter vatten- och avloppsledningar. Totalt finns det cirka 100 mil avlopps- och vattenledningar i Nyköpings kommun. Varje år tas nya underhålls- och renoveringsplaner fram för att behålla ett fungerande vatten- och avloppsledningsnät.

Små störningar för abonnenterna
Det är Foria som genomför spolningsarbetet. Filmningen görs av Nyköping vattens egen så kallade filmbuss. Under arbetet kan det vara begränsad framkomlighet vid arbetsfordonen. Men det går att ta sig förbi arbetsområdet.

- Boende ska inte behöva märka av arbetet speciellt mycket. Det som kan hända är att det blir dåligt lukt om vattenlåsen töms under spolningsarbetet. Se därför till att fylla på vatten i golvbrunnar, handfat och toaletter. Det är också bra att ha toalettlocken stängda, uppmanar Torbjörn Rogstedt.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-10-03