Åter tillåtet att grilla på tomtmark

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i samråd med Södermanlands läns räddningstjänster beslutat om att fortsatt skärpt eldningsförbud ska råda, men från och med 2018-07-30 kl. 18.00 får du återigen grilla på din tomtmark, i Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa kommun.

Bedömningen är gjord utifrån prognosunderlag från SMHI. 

Det fortsatta skärpta eldningsförbudet omfattar:

  • Eldning på egen tomt och i naturen
  • Grillning i ordningsställda grillplatser i naturen och på allmän plats
  • Användning av engångsgrillar, trädgårdsgrillar, gasolgrillar, spritkök etc. i naturen


Det är tillåtet att grilla på egen tomt i trädgårdsgrill eller iordningsställd grillplats på egen tomt. Egen tomt innefattar även gård till hyres- eller bostadsrätt samt kolonilott. Trädgårdsgrill bör placeras på ett obrännbart underlag.

Säkerställ att det inte finns något brännbart material i nära anslutning till grillningen. Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck ordentligt med vatten efteråt.

Räddningstjänsten avråder även från gnistbildande arbete i skog och mark med hänsyn till antändningsrisken.


Den som använder öppen eld eller utför gnistbildande arbeten är alltid ansvarig för eventuella konsekvenser.

Läs mer om det fortsatt skärpta eldningsförbudet på vår webbplats där finns också översättningar till olika språk

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-06
Sidansvarig: Jenny Thorell