Årets första prognos för 2018

Årets första verksamhetsuppföljning visar att prognosen för 2018 års budget försämrats.

Det innebär att  cirka 21 miljoner kronor behöver arbetas in under året för att nå balans. Det motsvarar mindre än 1% av kommunens totala omsättning.

De riktade statsbidrag som kommunen får utifrån regeringens budgetproposition är inte inräknade i prognosen. Det gör att siffrorna kan komma att förbättras.

– Vi ska omedelbart  se vilka insatser som krävs för att förbättra situationen. Detta kommer vi att ta ansvar för, säger kommunstyrelsens ordförande Urban Granström. 

Kommundirektör Erik Carlgren får nu i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen i maj med ett förslag på åtgärder.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-04-23
Sidansvarig: Annika Hedberg