Arbetsmiljöverkets inspektion på Tessin

Arbetsmiljöverket besökte Tessin för en inspektion tisdag 16 januari. Kommunen har nu satt samman en handlingsplan med alla åtgärder, som skickats till Arbetsmiljöverket.

Tre representanter från Arbetsmiljöverket träffade huvudskyddsombud, skolledning, miljöinspektörer och Kommunfastigheter.

Under mötet redovisades de åtgärder som gjorts och kommer att göras för att förbättra inomhusmiljön på Tessin. De har nu satts samman av kommunen i en handlingsplan som skickats till Arbetsmiljöverket.

Inspektionen avslutades med en rundvandring på skolan.

- När vi får in handlingsplanen ser vi en helhetsbild över alla åtgärder. Vi kan göra en kontroll längre fram för att se att handlingsplanen följs, säger Bo Knutsson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Fortsatta åtgärder:

  • Mattor fortsätter att bytas ut enligt en mycket noggrann process. Den innebär bland annat att rivningsmaterialet som skapas i rummet vid mattbytet förpackas i plastpåsar innan det tas ut från lokalen. Efter mattbytena kommer en noggrann städning att göras i de aktuella rummen. Mattbytena sker i den takt som skolverksamheten tillåter – när ett rum kan utrymmas går mattläggarna in. Arbetet sker i dialog mellan skolan och Kommunfastigheter.
  • Städningen på skolan ses över och förbättras.
  • Diskussioner pågår om möjligheten att använda kompletterande lokaler där personal och elever med besvär kan vistas innan modulskolan kan börja användas i början av mars. Vissa lokaler på Rosvalla används sedan en tid tillbaka liksom lokaler på Nyköpings högstadium Alpha som ligger intill Tessin.

Läs mer på nykoping.se/tessin

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-01-19
Sidansvarig: Anna Malm