Anna Selander är ny Samhällsbyggnadschef

Anna Selander axlar nu rollen som Samhällsbyggnadschef och fortsätter det arbete på avdelningen som hon som förändringsledare var med och påbörjade 2017.

Anna Selander är civilingenjör och teknisk lantmätare från KTH. Hon har arbetat inom kommunen som teknisk lantmätare på Kartenheten och blev därefter Kartchef, förändringsledare och sedan oktober 2017 har hon varit tf Samhällsbyggnadschef.

- Det känns väldigt roligt och stimulerande för mig att få förtroendet att leda den här verksamheten med alla kompetenta medarbetare och chefer, säger Anna Selander. Att jobba med förändringar och få processer på plats är en av mina största drivkrafter.

Nyköping är en kommun i stark tillväxt vilket ställer kommunen och Samhällsbyggnad inför stora utmaningar.

- Ökat bostadsbyggande, behov av ny företagsmark, planeringen av Ostlänken och nya resecentrum är bara några exempel av allt som Samhällsbyggnad arbetar med. För att möta dessa utmaningar krävs det både förändring och utveckling i verksamheten liksom samverkan och samarbete med andra. Jag är glad att Anna Selander nu tar på sig att leda arbetet och hälsar henne välkommen till kommunens centrala ledning, säger Erik Carlgren.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-02-16
Sidansvarig: Annica Nilsson