Åkroken blir grönt och lummigt

Redan i sommar kan en del av arbetet med att anlägga parkyta och torg starta. En övervägande del av kvarteret Åkroken blir grönyta och förhoppningen är att den största delen av själva parkbygget kan göras nästa år.

Kvarteret Åkroken är ett komplext och innehållsrikt projekt. Utöver husbyggnation ska parkyta och torg anläggas och en övervägande del av kvarteret blir grönyta. Det planerade torget blir grönt och lummigt, med många sittplatser.

– Själva parkytan blir ungefär 2,5 gånger större än fastigheten, säger Pat Radestedt som är planeringschef på Gata, park och hamn i Nyköpings kommun.

En stor del av kvarteret Åkroken består av park- och torgyta.

Detaljplanen visar att en stor del av kvarteret Åkroken består av park- och torgyta.

Just nu pågår projekteringsarbete där parkytan detaljritas. Till sommaren börjar man plantera nere vid strandskoningen närmast Nyköpingsån. Projekteringen av parken och torget ska vara klar i höst.

– Förhoppningsvis kan vi bygga en ganska stor del redan nästa år. Allt kan dock inte färdigställas förrän byggnationen av hyreslägenheter är klar. En del av ytan behövs för byggbodar och övrig etablering av Nyköpingshems entreprenör, avslutar Pat Radestedt.  

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-02
Sidansvarig: Malin Brunelius