404 nya bostäder påbörjades under första halvåret 2018

Under första halvåret i år påbörjades 404 nya bostäder. Det är en kraftig ökning jämfört med motsvarande period 2017 då 120 bostäder påbörjades.

Antalet färdigställda bostäder för samma period blev 84, vilket är en minskning jämfört med första halvåret 2017 då 107 bostäder färdigställdes. 

Bygglovsenheten har också 246 godkända bygglov där byggandet hos de olika exploatörerna ännu inte har startat.

- Det är tillfredställande att se resultatet av vårt arbete med att utveckla staden och att situationen med att hitta bostäder blir lättare för våra medborgare, säger Anna Selander, Samhällsbyggnadschef.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-08-16
Sidansvarig: Robert Karlsson