355 hemlösa i Nyköping

I Nyköping är 355 personer hemlösa enligt kommunens egen kartläggning. Det är en ökning jämfört med förra året då 280 personer var hemlösa enligt Socialstyrelsens kartläggning.

Det fanns 355 hemlösa i Nyköpings kommun under mätveckan den 5-11 mars 2018. Då samlades uppgifter in från bland andra socialtjänsten, kriminalvården, Träffpunkten och Verdandi.

Majoriteten av de som i kartläggningen ingår i gruppen akut hemlösa har någon form av akutboende som hotell eller vandrarhem. Bland personer som bor på akutboende räknas även de som kommit som flyktingar, fått beslut om uppehållstillstånd och därefter anvisats till kommunen.


– Att hemlösheten ökar är tyvärr väntat, eftersom vi tar emot fler anvisade nyanlända och för att socialtjänsten gör ett bra uppsökande arbete där man får kännedom om allt fler personer som är hemlösa. I Nyköping liksom i många andra kommuner är det brist på bostäder och kommunen jobbar för att det ska bli fler. Socialnämnden har i flera år prioriterat hemlöshetsfrågan och fortsätter att göra det, säger Marjo Gustafsson (S) ordförande i Socialnämnden i Nyköpings Kommun.


År 2017 anvisades 135 nyanlända till Nyköpings kommun och för 2018 är siffran 73 personer. Många av dem har inte någon permanent bostad. Nyköpings kommun hyr i dag tre temporära boenden, samtidigt som nya bostäder byggs.


– Kommunen har i egen regi byggt eller planerar för cirka 170 lägenheter, både vanliga hyresrätter och gruppboenden. Utöver det bygger Nyköpingshem cirka 180 lägenheter just nu. Det är nyckeln till att alla som behöver en bostad också ska kunna få det, säger Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet för 2018 i korthet

2017 gjorde Socialstyrelsen undersökningen om hemlöshet och det finns i den inte lika detaljerade uppgifter över boendeformer för de som är hemlösa, som i kommunens egen kartläggning. Därför görs jämförelserna mestadels med kommunens kartläggning från år 2016.

  • 109 personer är akut hemlösa, jämfört med 73 personer 2017 och 27 personer 2016. I gruppen akut hemlösa finns personer som bor på akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande, samt personer som sover i offentliga utrymmen eller utomhus.
  • 31 personer bor på institution och stödboende, jämfört med 25 personer 2016. Det är personer som under mätveckan befinner sig i någon form av institution, stödboende samt familjehem och som planeras skrivas ut inom tre månader och har under mätvekan inte någon egen bostad ordnad inför utskrivningen eller utflyttningen.
  • 151 personer har långsiktiga boendelösningar, jämfört med 129 personer 2016. Det innebär att de har ett kommunkontrakt, försökslägenhet eller träningslägenhet.
  • 64 personer har eget ordnat kortsiktigt boende, jämfört med 47 personer 2016. Det är personer som bor hos vänner, bekanta familj eller släktingar samt personer som tillfälligt bor inneboende eller har ett andrahandskontrakt som inom kort löper ut. En stor andel av de personerna är nyanlända.

Vad gör kommunen i hemlöshetsfrågan?

  • Kommunens socialtjänst når och stöttar allt fler via förebyggande arbete som skuldsanering, och vräkningsprevention. Via kontakter med hyresvärdar får socialtjänsten snabbt information om hyresskulder och går in med stöd för att undvika vräkning.
  • Missbruksvården jobbar förebyggande, med uppsökande arbete, motivationshöjande insatser och boendestöd för personer som behöver stöd för att kunna behålla ett boende.
  • Missbruksvården har en utökad boendeform. Det nya akut- och utredningsboendet Röda Villan öppnade i mars. Här kan individer på hemmaplan ta första steget till att komma ur sitt missbruk.
  • Tillsammans med Svenska kyrkan, Stadsmissionen och andra frivilligorganisationer pågår arbete för att kunna öppna ett härbärge.
  • Det pågår även ett arbete med att utveckla en ny långsiktig boendeform.

Läs hela kartläggningen av hemlöshet i kallelsen till Socialnämndens sammanträde.

Kontakt för frågor:

Marjo Gustafsson
Ordförande i Socialnämnden
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 83 04

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 83 50

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-05-31
Sidansvarig: Jenny Thorell