2017 växte Nyköping med 543 personer

Förra årets siffror visar att Nyköpings befolkning växer stadigt. Vid årsskiftet bodde 55 467 personer i kommunen. Ökningen består till största delen av en kraftigt ökad inflyttning från Stockholms län.

Cirka 3 000 personer flyttar varje år till Nyköping, medan cirka 2 500 flyttar från kommunen. 2017 var de två stadsdelarna med högst nettoinflyttning Kuggnäs och Malmbryggshagen. Horn, Edstorp och Lästringe hade störst procentuell inflyttning. 

Risö yngst

I Nyköpings tätort bor 68 procent av befolkningen och medelåldern i kommunen är 43 år. Yngst befolkning har Risö och Råby, medan fritidshusområdena Vålarö, Fredön och Skeppsvik har den äldsta befolkningen i snitt. 

Det är fler barn och ungdomar och personer i åldrarna 30-39 år som flyttar till Nyköping än som flyttar härifrån. 20-24-åringar flyttar i hög grad för att bosätta sig på högskoleorter.

Lägre än i riket

Både antalet och andelen personer med utländsk bakgrund har ökat stadigt i kommunen under den senaste 15-årsperioden. Det senaste året har andelen inflyttade från utlandet minskat.  Såväl andelen med utländsk bakgrund som andelen utrikes födda är klart lägre i Nyköpings kommun än i riket som helhet. De vanligaste ursprungsländerna är Somalia, Finland, Syrien och Irak.

Folkökningen de senaste åren:

  • 2010 +435
  • 2011 +252
  • 2012 +440
  • 2013 +702
  • 2014 +470
  • 2015 +754
  • 2016 +662
  • 2017 +543

 

Befolkningen har ökat till 55 680 personer i början av juni 2018. Befolkningssiffrorna som presenteras regelbundet under året är dock preliminära på grund av en viss eftersläpning i inrapporteringen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-07-06
Sidansvarig: Annika Hedberg