2017 års verksamhet summeras

Nyköpings kommun redovisar ett överskott på 34 miljoner kronor för 2017. Det är 22 miljoner sämre än budgeterat, visar bokslutet som är på väg fram för godkännande i kommunfullmäktige.

De flesta ekonomiska mål som sattes upp 2016 har klarats, men det finns en obalans framför allt inom socialtjänstens område. Att antalet inflyttade ökar bidrar till att utveckla Nyköping, men kräver resurser inom förskola, skola och omsorg.

- Tillväxten utmanar, men långsiktigt har Nyköpings kommun en stabil ekonomisk grund att stå på och kan möta en ökad befolkning och ett stort investeringsbehov med tillförsikt, säger kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Urban Granström (S).

Investeringar för 410 miljoner

De största investeringarna som gjordes under 2017 var Nyköpings gymnasium, Stigtomta skola, flerbostadshuset Havsörnen på Ängstugevägen, fastigheten Produkten på Arnö samt gångtunneln under Lennings väg. Investeringarna låg på 410 mnkr, hälften av det som budgeterats.

- Vi har arbetat mycket med kompetensförsörjning under året. Det kommer att fortsätta för att säkra kvaliteten i vår verksamhet och för att göra Nyköping till en fortsatt attraktiv arbetsgivare. Projektet med 6 timmars arbetsdag är ett exempel där vi vågar sticka ut. Det skall bli oerhört spännande att följa, säger kommunalrådet Nicklas Franzén (V).

Fem målområden

Kommunens alla verksamheter arbetar inom fem målområden: Hållbar tillväxt, grön omställning, social sammanhållning, kommunal organisation och hållbar ekonomi. 

- Nyköping fortsätter sitt enträgna och framgångrika arbete inom målområdet för grön omställning och visar god måluppfyllelse. Jag är särskilt stolt över att vi klättrat upp till plats 6 av 260 kommuner inom andelen inköpta ekologiska livsmedel, säger kommunalrådet Malin Hagerström (MP).


Nu ska årsredovisningen granskas och på kommunfullmäktige den 9 maj fattas beslut om bokslutet. Då kommer allmänheten att kunna ta del av den genom en länk här på nykoping.se. En kortare populärversion av årsredovisningen finns också att hämta i pappersform i informationen i Stadshuset.

Några händelser från året som gick:

Näringsliv: Nyföretagandet visade rekordsiffror: 325 nya företag startade under 2017. 

Bostäder: 226 nya bostäder blev färdiga under året. Ytterligare 20 i form av modulhus påbörjades i slutet av året för att stå färdiga i februari.

Skolor: Stigtomta skola och förskola började byggas, en investering på 189 miljoner kronor. Nyköpings gymnasium och högstadium renoverades.

Miljö: Nyköping klättrade från plats 72 till 37 i tidningen Aktuell Hållbarhets senaste miljörankning av kommuner.

Kultur: Nyköpings kulturskola öppnade under hösten och cirka 1 000 elever får nu undervisning på fritiden i bland annat dans, musik och teater.

Gästabudsår: En mängd evenemang arrangerades, fler besökte kommunen och hotellbeläggningarna ökade med 18 procent.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2018-03-20
Sidansvarig: Annika Hedberg