Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Välkommen till kommunfullmäktige 14 februari

Du är välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde tisdag 14 februari klockan 19.00 i Stadshuset sal A. Här kan du också läsa om kommunstyrelsens beslut 13 februari.

Mötet inleds med allmänhetens frågestund. På dagordningen står bland annat ägardirektiv för Nyköpingshem AB och ansökan om kommunal borgen från Nyköping SK Griparna.

KF:s dagordning, underlag och förslag till beslut hittar du via länken till höger.

Kommunstyrelsen måndag 13 februari
Måndag 13 februari sammanträdde kommunstyrelsen som då bland annat tog beslut om bidrag till en pridefestival i Nyköping 2017. Kommunen bidrar med 300 000 kronor till genomförandet och dessutom en förlustgaranti på maximalt 200 000 kronor. Vid mötet yrkade allianspartierna på återremiss av ärendet för att det skulle beredas som föreningsbidrag vid kultur- och fritidsnämnden. Förslaget fick inte gehör och därmed beslutade en enig kommunstyrelse enligt förslaget i kallelsen.

Näringslivsenheten fick i uppdrag att ansvara för driften av turisttåget Tuffis. 300 000 kronor anslås till renovering av tåget och maximalt 200 000 kronor till driften under sommarsäsongen 2017. Näringslivsenheten får också i uppdrag att utreda driftformen av tåget och avgiften för resenärerna.

Vid mötet yrkade allianspartierna på bifall till motionen att införa en kulturtrappa, dock utan att få gehör för detta.

Allianspartierna yrkade också på att produktionens och kommunstyrelsens internöverenskommelser för 2017 skulle omarbetas enligt deras förslag, dock utan att få gehör för detta.

Vid yttrandet till länsstyrelsen om att bilda naturreservatet Sigils bänkar yrkade allianspartierna på avslag, utan att få gehör för detta.

Kommunstyrelsens dagordning, underliggande handlingar och beslut hittar du via länken till höger.

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-14
Sidansvarig: Lars Göran Bergman