Välbesökt informationsmöte om Västra hamnen

Under tisdagskvällen 29 augusti öppnades de gamla magasinen på Västra skeppsbron för informationsmöte om Klöverns planer i Västra hamnen. Ca 150 personer deltog i mötet där både kritiska och positiva röster hördes under frågestunden.

Det är främst höjden på några av bostadshusen som man inte gillar. Efter frågestunden erbjöds mingel med representanter från Nyköpings kommun, Klövern och deras konsulter från Archus, Structor och Scaop. Under minglet var det många som tog tillfället i akt att berätta hur glada de är över att utvecklingsarbetet fortsätter i hamnen.

Ca 150 personer deltog i tisdagkvällens informationsmöte som tog plats i de gamla magasinen på Västra skeppsbron. 

Nyköping växer!

Carl-Åke Andersson, ordförande i Bygg- och tekniknämnden inledde mötet med att berätta om målet att 700 nya invånare ska flytta till Nyköping varje år, och vilket tryck det innebär på bland annat bostadsbyggande, infrastruktur och skolor. Att vi blir fler i Nyköping innebär att vi kan behålla och utöka den kommunala servicen. Att utveckla Västra hamnen är ett sätt att möta tillväxten. 

Louice Persson, planarkitekt i Nyköpings kommun berättade sen om planprocessen där vi nu är i skedet samråd. Sista dag att lämna synpunkter är 3 september. Efter samrådet sammanfattas synpunkterna i en samrådsredogörelse och planarkitekterna bearbetar och reviderar förslaget beroende på vilka synpunkter som har inkommit. Därefter följer granskningsförfarandet myndigheter, organisationer och allmänhet har då möjlighet att skicka in yttranden igen. Efter granskning fattar politikerna i Bygg- och tekniknämnden beslut om antagande av planen. Läs mer om detaljplaneprocessen.

Platsen ska vara inbjudande för alla

Erik Bruhn, arkitekt och Ingalill Nahringbauer, landskapsarkitekt (båda på Archus) berättade om hur de har tänkt kring bostadshus, gång- och cykelbanor, gator, parktorg, kajerna och grönska i området. Känslan av närhet till sjön med vattenblänk och båtliv, gröna innergårdar och en kaj som inbjuder till att promenera eller cykla på är viktiga delar. Platsen ska vara inbjudande även för dem som inte bor i området. Mellan det norra och sydöstra kvarteret bildas ett "parktorg" för exempelvis sittplatser, uteservering och parkbänkar.

Vision över den södra delen av Västra hamnen i Nyköping. Vyn är från Hamnbron i norr med Klöverns planer för bostadsbebyggelse till höger i bilden och Östra kajen till vänster i bilden.

Mycket träd och grönska i olika höjder och av olika sorter ska enligt förslaget planteras i området. De föreslagna nya gång- och cykelbanorna ska göra det lätt att både upptäcka de nya platserna och att snabbt ta sig igenom området. Historiska inslag ska bevaras i området, bland annat genom att en del av det gamla magasinet bevaras. Ambitionen är att offentlig verksamhet och service ska finnas i byggnaden.

Mer om detaljplaneförslaget

Klövern vill bygga 500 lägenheter, ge plats för kontor, butiker, caféer och restauranger samt torg i Västra hamnen i Spelhagen. Läs mer om detaljplaneförslaget där du också hittar gestaltningsprogrammet med bilder och illustrationer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-30
Sidansvarig: Annica Nilsson