Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Utveckling av bostäder tar fart i Nöthagen

Nöthagen, idag ett industriområde strax väster om Nyköpings framtida resecentrum, ska omvandlas till bostadsområde. Samhällsbyggnadsbolaget har sedan en tid köpt fastigheter i området och hundratals nya bostäder planeras nu gemensamt med HSB.

Detaljplanearbete pågår för fastigheterna som heter Raspen 1, 2 och 3 i den östra delen av Nöthagen. Tanken är att skapa en så kallad blandstad i området, vilket är helt i linje med Nyköpings kommuns planer. Beslut om detaljplanen fattas i Bygg- och tekniknämnden senare i höst. Efter det startar samrådsprocessen med informationsmöte för de som är intresserade och som berörs i området.

- Att Samhällsbyggnadsbolaget tillsammans med HSB är byggaktör i Nöthagen ser vi som mycket positivt, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande. Deras spännande planer stämmer väl överens med hur vi vill att staden ska växa och utvecklas. Att området ligger strax intill vårt framtida resecentrum är såklart en bidragande faktor till att aktörer som Samhällsbyggnadsbolaget och HSB vill investera i vår kommun.

Idag består Nöthagen till största del av olika verksamheter som företag, industri och kontor med mera. Inom de närmsta åren ska området omvandlas till kvarter med bostäder där det också ska finnas plats för kontor och handel i bottenplanen. Områdets placering, strax intill platsen för Nyköpings resecentrum, är sedan länge utpekat som bostadsområde i Nyköpings kommuns fördjupade översiktsplan.

Läs mer om hur Nyköping växer

Läs mer om detaljplanearbetet för Raspen 1, 2 och 3 i Nöthagen

Läs mer om Nyköpings resecentrum

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-05
Sidansvarig: Annica Nilsson