Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Utbildning för att stärka föräldraroll

Den 20-21 maj hålls en utbildning för en grupp somaliska föräldrar som ska bli ledare för föräldrautbildningen Älskade barn. Satsningen är en del av medborgarlöftet mellan polisen, Nyköpings kommun och bostadsbolagen i Brandkärr, för ett tryggare Brandkärr.

Föräldrautbildningen Älskade barn görs i samarbete med Studiefrämjandet och riktar sig till föräldrar i Sverige som kommer från ett annat land. Utbildningen sker i studiecirkelform och ger inledningsvis föräldrarna en ökad förståelse om hur livet som familj i Sverige ser ut utifrån lagar, skyldigheter och rättigheter.

Med olika teman som vägledning diskuterar föräldrarna om föräldraskapet utifrån deras gemensamma bakgrund och erfarenheter.

– Det kan handla om att diskutera vad barnen gör på fritiden, hur mycket barnen hjälper till hemma eller vilka utegångstider som är lagom i olika åldrar, säger Emelie Nisu på Social omsorg som är projektledare för Älskade barn.

En del av medborgarlöftet

Den 20-21 maj på familjecentralen i Brandkärr ska de som nu under våren gått första steget utbildas, för att till hösten leda egna grupper. Satsningen ingår i medborgarlöftet mellan polisen, Nyköpings kommun och bostadsbolagen i Brandkärr, som innebär att de ska arbeta tillsammans för ett tryggare Brandkärr.

Ett av löftena är att Nyköpings kommun startar föräldrastödsutbildning i studiecirkelform för att stärka föräldrar i sin föräldraroll.

Läs mer om medborgarlöftet här

Träffats under våren

Under våren har det funnits möjlighet att anmäla sitt intresse till att utbilda sig till ledare för denna föräldrautbildning. Föräldrautbildningen Älskade barn vänder sig till olika nationaliteter men det visade sig att intresset var störst bland föräldrar från Somalia.

Ett 20-tal somaliska mammor har träffats sex gånger i vår för att gå igenom och prova på föräldrautbildningens material och upplägg tillsammans med Studiefrämjandet, som även haft med sig tolk. Det är 15 av dessa mammor som nu i helgen går ledarutbildningen för sedan kunna leda egna grupper.

Rekryterar egna deltagare

I augusti träffas alla utbildade ledare för att planera höstens gruppverksamheter. De utbildade föräldrarna rekryterar själv sedan föräldrar till sina grupper och leder samtalen utifrån diskussionsfrågor, bilder, filmer med mera. Målet är att deltagarna utvecklas tillsammans genom att dela kunskap och erfarenheter.

- Det som deltagarna har varit mest engagerade i är socialtjänstens roll och tonårsfrågor, främst droger. Det har resulterat i att vi även planerar att hålla en kvällsföreläsning om tobak och narkotika i Brandkärr med tolk, säger Emelie Nisu.

Samarbete med Studiefrämjandet

Föräldrastödsprogrammet Älskade barn genomförs i samarbete med Studiefrämjandet som har arbetat fram formen och studiematerialet. I Nyköpings kommun finansieras satsningen med pengar från projektet Uppdrag psykisk hälsa - tidigare PRIO, som är ett regeringsuppdrag.

Läs mer om Älskade barn på Studiefrämjandets webbplats

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-16
Sidansvarig: Jenny Thorell