Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Trafik, parkeringar och buller dominerar synpunkterna om Nyköpings resecentrum

Trafik, parkeringsfrågor och buller dominerar de 122 yttranden (synpunkter och idéer) som har kommit in till Nyköpings kommun på temat detaljplaneförslag för Nyköpings resecentrum. 

Andra exempel på synpunkter är kring kontorshusets utformning och placering, påverkan på kulturvärden samt funderingar om grönområden.

Brunnsgatan, träd och framtida service

Flera synpunkter handlar om hur avstängningen av Brunnsgatan  ska fungera under delar av byggtiden, hur gamla träd ska tas om hand och hur det befintliga stationshuset ska användas i framtiden. Flera personer önskar också en rad servicefunktioner på området i framtiden, som till exempel barnomsorg.

- Vi ser en skillnad i yttranden beroende på om man bor nära eller längre ifrån platsen för Nyköpings resecentrum, berättar Sara Rangensjö som är planarkitekt i Nyköpings kommun. De som bor nära tycker att vi bygger för storskaligt och för många parkeringsplatser. De som bor längre ifrån funderar på om det inte blir för litet och så tycker de att vi inte har planerat in tillräckligt med parkeringsplatser.

Flera yttranden handlar om det föreslagna kontorshuset längs med Brunnsgatan.

Alla handlingar finns på webbplatsen

Det var under samrådsperioden 16 januari till och med 27 februari 2017 som alla som ville fick var med och tycka till om detaljplaneförslaget för Nyköpings resecentrum. Under perioden arrangerades informationsmöte för boende i området och ett Öppet hus på Culturum för allmänheten. Alla handlingar hittas fortfarande här på webben där det även finns illustrerande skisser över området och en tidplan för processen.

Fler yttranden än vanligt

122 yttranden är betydligt fler än vid ett samråd för till exempel ett nytt bostadskvarter vilket visar att Nyköpings framtida resecentrum skapar engagemang hos medborgarna! Tjänstemän som jobbar med projektet har varit med i SR P4 och SVT Sörmland, svarat på ett flertal insändare i Södermanlands nyheter och även deltagit i en chatt med tidningens läsare.

Nu revideras detaljplaneförslaget

Nu ska alla yttranden sammanställas i en samrådsredogörelse, och de som har skickat in yttrandena kommer att få svar i samband med att det reviderade förslaget ställs ut för granskning, vilket sker i höst. Yttrandena kan komma att påverka revideringen av detaljplaneförslaget, men det går inte att ta hänsyn till allt som har kommit in. Det är projektgruppen på Nyköpings kommuns som tillsammans med sakkunniga konsulter som gör revideringen av detaljplaneförslaget. Därefter fattar politikerna beslut om det reviderade förslaget innan det går ut på granskning.

Fördjupat arbete kring trafik- och bullerfrågor

Inför revideringen av detaljplaneförslaget sammanställs alla yttranden och ett fördjupat arbete kring band annat trafik- och bullerfrågor, risker och markundersökningar inleds. Dessutom ska ett program tas fram kring funktion, utformning och gestaltning av platser och byggnader inom området.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-02
Sidansvarig: Annica Nilsson