Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Totalkostnad för Hjortensbergsbadet klar

Totalkostnaden för nybyggda Hjortensbergsbadet landar på 221 miljoner kronor. Rydbergs Bygg och Nyköpings kommun har nått en överenskommelse och båda parter är nöjda.

I september 2016 invigdes badhuset efter att ha varit stängt för ombyggnad sedan våren 2013. Arbetet startade som en renovering. Tidigt i processen hittades dock så stora skador på byggnaden att beslut fattades om att till största delen riva den och en nybyggnation inleddes.

Det som växte fram är ett nytt badhus med fler aktiviteter och bassänger än tidigare. Allt utom simbassängerna ser annorlunda ut jämfört med gamla badhuset. Ett kännetecken är den 93 meter långa vattenrutschkanan utanpå huset.

- Att bygga badhus är dyrt. När vi jämför oss med liknande badhusbyggen i Sverige ser vi att kostnaderna för Hjortensbergsbadet inte sticker ut utan går i linje med andra byggen. Badhus är komplexa eftersom de innehåller så mycket vatten vars ånga och rening sliter på betong och andra material, säger Eva Lundqvist tf chef för Tekniska divisionen som är beställare av bygget.

Lägre driftkostnader

Miljö och hållbarhet har varit styrande i bygget. Gamla badhuset "läckte" varmluft eftersom man förr byggde badhus mindre tätt. Nya Hjortensbergsbadet är byggt enligt de senaste byggreglerna och är lufttätt och energisnålt. Bland annat återvinns värme från avloppsvatten och luftrening. Solceller minskar elkostnaderna.

Överenskommelse mellan Rydbergs och kommunen

Rydbergs Bygg AB är byggentreprenören som byggt nya badhuset. I slutbesiktningen hittades en läcka i äventyrsdelen. Det är vanligt att läckor upptäcks i nya badhus. Rydbergs lagade läckan som en garantiåtgärd.

Alla större byggprojekt avslutas med slutreglering av kostnader. Rydbergs och Nyköpings kommun har haft flera förhandlingar och möten. Främst har det handlat om förseningen av bygget. Det sista mötet 11 april avslutades med en handskakning som symbol för att en överenskommelse om slutkostnader nåtts och att båda parter är nöjda.

- Ett stort engagemang för att komma överens har visats från båda parter. Kommunen har fullgjort sina skyldigheter. Rydbergs har byggt ett jättefint badhus som vi är stolta och glada över, säger Eva Lundqvist.

Hjortensbergsbadet drivs av Medley på uppdrag av Nyköpings kommun. Kommunfastigheter ansvarar för förvaltningen av byggnaden.

Kontakt

Eva Lundqvist
Tillförordnad chef för Tekniska divisionen
Nyköpings kommun
Tfn 0155-24 89 72

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-13
Sidansvarig: Anna Malm