Starkt tryck på ledig företagsmark

Nyköpings tillväxt märks nu tydligt även på företagssidan. Det råder stark efterfrågan på företagsmark och företagsområden utvecklas snabbt . Det är främst tre områden som prioriteras, Hemgården, Hintzens krog utanför Oppeby och Vida med skyltläge vid E4:an söderut. 

- Vi märker tydligt av trycket och förhandlar redan med många företag som vill etablera sig där. En del vill flytta sin befintliga verksamhet men flera är nyetableringar i kommunen, säger Olov Skeppstedt, ny chef för mark och exploatering på kommunens samhällsbyggnadsenhet.

Eftersom förhandlingar fortfarande pågår är ingenting definitivt. Detaljplaneändringarna har tagit tid, men är nu i stort sett genomförda. Intensivt arbete pågår nu för att färdigställa områdena med vatten, avlopp och gator, bland annat.

Flera etableringar vid Hintzens krog

På Hemgården pågår förhandlingar med ett antal företag, både med nyetableringar och befintliga företag. Vid Hintzens krog, ett område som från början planerades för en större verksamhet men gjorts om för flera mindre verksamheter, finns i dagsläget många skarpa intressenter.  

Intresset för Vida-området utmed E4:an söderut är stort och det är skyltläget vid E4:an som lockar. Förhandlingar pågår med flera företag. Mark- och exploateringsenheten arbetar också med processen att paketera och erbjuda företag lämplig mark för olika verksamheter och skapa en tydlig prisbild.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-29