Snart kan vi promenera utmed Åkroken igen

Gångvägen utmed kvarteret Åkroken har varit avstängd i flera år. Nu är arbetet med att åtgärda problemen med rörelser i strandskoningen (muren) igång. Senare i höst kan vi promenera strax intill ån igen!

Just nu sker pålningsarbeten vid Nyköpingsån vilket gör att Behmbron stängs av måndag 18 september och sex veckor fram. Gående och cyklister hänvisas till Folkungabron. Här kan du läsa mer om det. 

Arbetet med att skapa en ny park i området kan också starta under en överskådlig framtid. Kommunstyrelsen fattade beslut 11 september 2017 om att Tekniska divisionen kan starta en förprojektering av parkområdet. Start av själva anläggningen av parken kan börja under 2018, i alla fall av de delar där det inte ska byggas bostadshus.

Projektet att bygga bostäder, skapa en park och ett torg i kvarteret Åkroken har pågått länge nu. Parkeringsgaraget, med p-platser för både boende och allmänheten, är färdigt, men kan inte börja användas förrän det planerade bostadshuset är byggt. Det är Nyköpingshem som ska bygga 30 lägenheter fördelade på tre byggnadskroppar på platsen.

Parken ger plats för häng, promenader och utsikt

Omvandlingen av kvarteret Åkroken i Nyköpings gamla kulturkvarter är ett stort projekt som kommer att skapa mer parkmark än idag och bättre tillgänglighet till både ett nytt torg och till Åpromenaden. Torget får ungefär samma mått och placering som det medeltida Rådhustorget. Planen är att rama in torget med träd och belysning.

Utmed ån finns möjlighet att skapa fler soliga och skuggade sittplatser. Den befintliga växtligheten ska glesas ut så att sikten ner mot ån blir bättre. De nya husen placeras endast i den västra delen och det blir gott om utrymme kvar för torg och park.

Läs mer om byggprojekt i centrala Nyköping.

Åkrokens park som den kan se ut i framtiden

Längs med Slottsgatan och Nyköpingsån bort mot Fokungabron anläggs en park med sittplatser, utsikt och promenadstråk med mycket grönska. Detta är en illustration över hur det kan komma att se ut. Illustration: Nyköpingshem/Kreativ fotografering

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-15
Sidansvarig: Annica Nilsson