Skolorna växer med Nyköping

Under de närmaste åren bygger Nyköpings nya förskolor och skolor för 1,4 miljarder kronor.

Allt fler invånare flyttar till Nyköping och det innebär att fler platser inom förskolan och skolan behövs. Nyköpings kommun har därför påbörjat utbyggnaden av skolor och planering inför framtida skolinvesteringar.

- Redan under hösten ska vi utreda en ny låg- och mellanstadieskola i Rosvallaområdet, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Befolkningsprognoser visar att vi på sikt också måste planera för nya skolor där många nya bostäder byggs som på Arnö, i Oppeby, på Väster och även i Buskhyttan.

Behovet av flera skollokaler är särskilt stort i de östra och centrala delarna av Nyköping. Analyser visar att det finns möjlighet att placera en ny skola inom Rosvallaområdet. Här finns det bra kopplingar till redan befintlig infrastruktur och den planerade bebyggelsen. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta om en förstudie som är ett investeringsunderlag för att eventuellt bygga en F-6-skola för 600 - 700 elever i Rosvallområdet. Förstudien ska lämna förslag till kommunstyrelsen innan årsskiftet 2017/2018.

Beslut har redan tagits om utbyggnad av Bryngelstorpsskolan och en förstudie om förskola och skola i Oppeby kopplat till planerna på att bygga nya lägenheter i området. Ombyggnation pågår av Nyköpings gymnasium och Nyköpings högstadium Omega. En ny skola byggs i Stigtomta.

En förstudie ska också göras om byggnation av en förskola i området runt Träffen och Långberget.

- Sammanlagt diskuteras investeringar i skollokaler på cirka 1,4 miljarder kronor under perioden 2017 - 2020, fortsätter Urban Granström. Siffror som kan komma att revideras beroende på eventuella etableringar av friskolor och möjligheter att klara lokalbehovet med inhyrda lokaler.

Kommunens tjänstemän arbetar nu med att kartlägga behovet och ta fram förslag på nödvändig utbyggnad av förskole- och skolplatser i Nyköpingskommun. Förstudien kommer att ge förslag på bästa möjliga utformning för att uppnå de pedagogiskt bästa förutsättningarna och en funktionell och bra arbetsmiljö för barnen och personalen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde måndag 11 september yrkade M, C, KD och SD avslag på förslaget till förstudie. Kommunstyrelsen tog dock beslut enligt förslag.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-13
Sidansvarig: Lars Göran Bergman