Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skogsarbete i Janstorpspassagen på Arnö

Mellan Strandstuviken och Janstorpskogen på Arnö hittas Janstorppassagen. Under våren pågår skogsarbeten för att förhindra granbarkborrens framfart.

Under flera års tid har höststormarna över Arnölandet medfört att en del skog, framför allt nygallrad granskog på åkermark, ryckts loss så att rötterna inte längre har kontakt med marken. Ibland har träden fällts helt av stormen och vindfällen (kallas också rotvältor) har bildats.  

Granbarkborren är både föda och gör skada

Träd som har dålig kontakt med grundvattnet genom sitt rotsystem stressas lätt och blir försvagade. Skadeinsekter, framför allt granbarkborrar, gör generellt sett svåra skador på växande granskog, men i synnerhet på stressade träd. En viss barkborrepopulation i skogen är helt naturlig, den utgör även föda för andra arter med mera.

Spårbildning i marken åtgärdas

För att barkborrarna inte ska bli för många kommer vindfällena att tas om hand och virket forslas bort. Detta arbete görs nu i mars, innan barkborrarna svärmar (vilket brukar vara när "man kan gå i skjortärmarna"). Virket från vindfällena kommer att forslas bort  längs en sträckning som är planerad på bästa sätt utifrån skogens förutsättningar. Eventuell spårbildning kommer att åtgärdas där det behövs.

Har du frågor?

Kontakta Hans Welff, markförvaltare, Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun. på telefon 0155-24 89 30 eller via e-post. 

I centrum av bilden hittas den så kallade Janstorppassagen mellan Strandstuviken och Janstorpskogen. De mörkgröna områdena är gallringsskog där det förekommer vindfällen som nu ska tas om hand.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-27
Sidansvarig: Annica Nilsson