Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skavstafrågan viktig för aktuella infrastrukturbeslut

Just nu jobbar flygplatsen, kommunen och Trafikverket med flygplatsens resecentrum utmed Ostlänkens sträckning. Stationsområdet utformas ihop med den befintliga flygplatsterminalen. 

flygplansbild

Det sker i samverkan mellan kommunen, flygplatsbolaget och markägare. Visionen för området ska bygga på en hållbar infrastruktur . En genomförd näringslivsanalys pekar också ut framtida utvecklingsmöjligheter. Passagerarterminalen börjar byggas om år 2022 och står klar 2030 och Swecos resandeprognos beräknar antalet personer på flygplatsen till 30 000-40 000 per dag år 2040.

Nu pågår också arbetet med regeringens uppdrag Färdplan Arlanda som ska forma Stockholmsflygets och den interkontinentala trafikens framtid och utveckling. Ett nyligen inrättat råd ska ge regeringen stöd i utvecklingen av Arlanda. Arbetet kan stärka Skavstas roll i Storstockholmsregionen. Målet är att Stockholm Skavsta ingår som en naturlig del i det flygplatssystemet. Transportnoden på Stockholm Skavsta får omedelbar närhet till E4:an, till tåg, flyg och en djuphamn i Oxelösund för nationella och internationella flöden, en styrka för porten till södra Storstockholm.

Vill du följa Stockholm Skavsta utveckling utveckling via flygplatsens nyhetsbrev? Anmäl det i så fall till stockholmskavstautveckling@nykoping.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-19