Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Sibro dämme – Planering för en långsiktig och hållbar lösning

Nyköpings kommun äger den befintliga dammanläggningen vid Båvens utlopp till Lidsjön i Sibro. Vi arbetar nu med att ta fram en långsiktig lösning för en teknisk utformning av dämmet och för hur regleringen av vattnet mellan sjöarna ska skötas.

Om dämmet och Länsstyrelsens föreläggande

Nyköpings kommun har sedan 1940-talet ägt dämmet i Sibro som ligger i sjön Båven. Ingen verksamhet pågår i dag vid dämmet. men det har sedan tidigare bedrivits såg- och kvarnverksamhet på platsen. Dämmet har inget tillstånd för hur vattennivån regleras i Båven idag.

Länsstyrelsen Södermanland har förelagt Nyköpings kommun att söka om tillstånd för reglering av Båven alternativt utrivning av dammanläggningen. Senast 12 november 2017 ska en ansökan om lösning av situationen vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen. Samråd planeras för våren 2017.

Teknisk lösning presenteras senare under 2017

Johan Palmqvist är projektledare i Nyköpings kommun och just nu arbetar projektgruppen med att ta fram tänkbara lösningar. Ramböll är det konsultföretag som genomför förstudien på uppdrag av Nyköpings kommun. En presentation av föreslagen teknisk lösning och projektets förslag på reglering av Båven kommer att presenteras vid samrådet senare under 2017.

I januari och februari arrangerades informationsmöten i kommunerna Nyköping, Gnesta och Flen. Drygt 100 personer deltog i mötena där syftet var att informera om hur arbetet går till, varför en lösning behöver tas fram och så gavs det möjlighet att ställa frågor. Läs mer om projektet dammanläggning vid Sibro.

Hur vi hanterar dämmet idag

Tills vi har en långsiktig lösning på plats kommer dämmet att hanteras utifrån den dom som finns sen tidigare, som säger att dammluckorna ska öppnas 1 april. Vi ser inga möjligheter att själva införa någon egen ändrad reglering utan tillståndsprövning.

Om Båvens ekologi hotas av det låga vattenståndet har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet möjlighet att via ett föreläggande ändra hur regleringen genomförs.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-01
Sidansvarig: Annica Nilsson