Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Samråd om Nyköpings resecentrum

Nu kan alla som bor, verkar och vistas i Nyköping vara med och tycka till om förslaget till detaljplan för Nyköpings resecentrum. Var med och tyck till under samrådsperioden som pågår från 16 januari till 27 februari 2017. Informationsmöte - Öppet Hus - om Nyköpings resecentrum arrangeras onsdag 25 januari kl 17 – 20 på Culturum i Nyköping.

Planeringen av Nyköpings resecentrum har pågått under många år och efter några avbrott rullar projektet på med full kraft sedan 2013. Nu är det dags för samråd för detaljplanen - den tid när man får vara med och tycka till om den föreslagna detaljplanen.

Ta del av detaljplaneförslaget och alla handlingar samt skisser som illustrerar planområdet.  På sidan finns också vanliga frågor och svar om tidplaner, nya byggnader, cykel- och bilparkeringar tillsammans med information om hur man är med och tycker till. 

Nyköpings resecentrum blir ett nav för kollektivtrafik

På Nyköpings framtida resecentrum samlar vi kollektivtrafiken på en och samma plats. Där ska det vara enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel samt bil. Det ska också vara en plats som upplevs som trygg och säker. Och platsen ska såklart uppfylla våra behov kopplade till resor.

Nyköpings resecentrum kommer att ligga i bangårdsområdet, mellan nuvarande tågstation och Brunnsgatan, längs med Södra Bangårdsgatan i centrala Nyköping.

Informationsmöte för allmänheten onsdag 25 januari 2017

Informationsmöte - Öppet Hus - om Nyköpings resecentrum arrangeras onsdag 25 januari kl 17 – 20 på Culturum i Nyköping. Då kan alla som vill träffa både tjänstemän från kommunen och från Trafikverket, eftersom det samtidigt också pågår samråd för Trafikverkets järnvägsplan. Information om järnvägsplanen hittar du på www.trafikverket.se

Föredrag i konsertsalen varvas med möjlighet att ställa frågor i foajén. Det första föredraget börjar kl 17:15 och följs sen av föredrag kl 18:15 och 19:15.

Trafiklösningar under byggtiden

Brunnsgatan behöver byggas om för att klara trafikflödet till och från resecentrum. Under tiden för ombyggnationen kommer bussar och gång- och cykeltrafikanter att kunna färdas via en tillfällig passage. Privatbilar och andra fordon kommer att behöva välja andra vägar för att passera järnvägen vid Brunnsgatan. Avstängningen kommer inte att ske före år 2020.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-16
Sidansvarig: Annica Nilsson