Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Positivt bokslut för Nyköpings kommun

Bokslutet för 2016 som är på väg fram för godkännande i kommunfullmäktige visar att det varit ett händelserikt år med stora satsningar samtidigt som ekonomin är i balans.

- Under 2016 var överenskommelsen med Sverigeförhandlingen som driver Ostlänken framåt det viktigaste enskilda beslutet för Nyköpings framtid, säger Urban Granström, kommunalråd (S)

För kommunalrådet Malin Hagerström (MP) var det viktigaste beslutet under 2016 den nya klimat och energistrategin som med sina 34 åtgärder kommer att medföra ett ännu mer miljövänligt Nyköping under 2017.

Kommunalrådet Nicklas Franzén (V) framhåller OFTA-projektet där personer med försörjningsstöd erbjuds arbete och utbildning.
- Det innebär att människor får arbete och en möjlighet att komma ut i arbetslivet igen, säger han

Nyköpings kommun redovisar ett överskott på 37 miljoner kronor för 2016 och det är en miljon bättre än budgeterat och 25 miljoner bättre än 2015. Skatteintäkterna ökade under året med 108 miljoner och blev totalt 2,4 miljarder.

Under 2016 investerade kommunen för 355 miljoner och det är 41 miljoner mer än året innan. De största investeringarna har varit Nyköpings gymnasium, fastigheten Produkten på Arnö dit Tekniska divisionen flyttar, Brandholmens reningsverk och Hjortensbergsbadet.

Här följer ett axplock av händelser under året:

Nya jobb
Satsningen på att skapa sysselsättning åt arbetssökande med försörjningsstöd innebär att totalt 300 årsanställningar ska erbjudas under tre år och att anställningarna ska kombineras med utbildning.

Under 2016 erbjöds också 475 ungdomar feriepraktik i Nyköpings kommun.

Sverigeförhandlingen
Ostlänkenkommunerna Nyköping, Norrköping, Linköping, Södertälje och Trosa har slutit en principöverenskommelse med Sverigeförhandlingen om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationsläge.

Nyanlända
Nyköpings kommun har tagit emot över 80 nyanlända barn som erbjudits plats i skolan och har samma rätt till förskola och fritidshem. Även Nyköpings gymnasium har sett en kraftig ökning av nyanlända elever.

Arbetet med att skaffa familjehem för ensamkommande barn och bostäder till nyanlända har varit omfattande under året.

Nyköpings kommun har satsat 300 000 kronor på Starta eget-kurser på lättare svenska för nyanlända med uppehållstillstånd.

Äldreomsorg
Nya platser för demensboende har skapats under året på äldreboendet Myntan och Lundagården samtidigt som fler medarbetare kunnat anställas inom äldreomsorgen tack vare statliga stimulansmedel för äldre.

Sopsaltning
Med sopsaltning är målet att skapa barmarksunderlag på vägarna även under den kallaste vintersäsongen för att göra det lättare att cykla på vintern.

Oppeby
Förslaget till detaljplan öppnar för 550 nya bostäder i Oppeby samt viss handel, verksamheter och kontor. På sikt innebär den nya planen 1 100 nya invånare i Oppeby.

Nyköpingshem
Nyköpingshem har fått uppdrag att genom nyproduktion skapa i genomsnitt 100 nya lägenheter per år under perioden 2016 – 2026.

Fler tågavgångar
Under 2016 blir avtalet klart som ger fler tågavgångar för Nyköping med helt nya tåg och bättre pendlarkort från december 2016.

Björshultsvägen
Den nya Björshultsvägen är färdig efter en ombyggnad som pågått i nio månader.

Näringsliv
Under året startade fler nya företag i Nyköping än året innan och den näringslivsstödjande verksamheten samlades i Näringslivets hus, en ny mötesplatsen för företag och organisationer som arbetar med näringslivsfrågor.

Satsning på vård i livets slutskede
Nyköpings kommun satsar på att stärka omvårdnadspersonalens kunskaper om vård i livets slut – palliativ vård - och på att starta ett palliativt team.

Högre lärarlöner
Nyköpings kommun skjuter till mer pengar till nästa års lönerevision i en extra lönesatsning för lärare samtidigt som Skolverkets lärarlönelyft innebär att över 300 lärare i Nyköping får höjda löner.

Borgmästarhagsrondellen
Nyköpings kommun har byggt en cirkulationsplats i korsningen Östra Rundgatan-Lennings väg.

Hjortensbergsbadet
Hjortensbergsbadet nyinvigdes efter reparationer och är nu en modern anläggning med äventyrsdel, relaxavdelning och en 93 meter lång rutschkana.

Förslaget till bokslut kommer upp för beslut på kommunfullmäktige tisdag 9 maj då du är välkommen till Stadshusets A-sal för att lyssna på debatten. Då finns också förslaget till bokslut med en kortfattad version klar att ta del av.

 

 

 

 

 

 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-13
Sidansvarig: Lars Göran Bergman