Lyckade metoder inom projektet #jagmed

Projektet #jagmed arbetar proaktivt med att ta fram olika metoder för att få elever att fullfölja sin gymnasieexamen. Förutom att arbeta direkt med ungdomar handlar en stor del i projektet om att arbeta med fortbildning, rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och projektpersonal. 

Ett av målen inom projektet har varit att hitta en metod för att förbättra överlämnandet från årskurs nio i grundskolan till gymnasieskolorna - och till och från KAA, Kommunala aktivitetsansvaret. 

Enligt forskning finns det tre faktorer som visat sig framgångsrika vid övergångar (enligt SOU 2010:95)

  • Förtroendefullt samarbete mellan vårdnadshavare och skola
  • Samverkan (både mellan avlämnande och mottagande skola och andra parter, såsom socialtjänst och habiliteringen)
  • Hög professionell nivå på elevdokumentation

Överlämnandekonferens

En av metoderna för att lyckas med överlämningen har varit att utveckla och anordna en överlämnandekonferens vid skolstart. Vid detta tillfälle får alla grundskolor möjlighet att träffa alla mottagande gymnasieenheter - både fristående som kommunala skolor. Även KAA och Introduktionsprogrammen, som tar emot obehöriga elever, deltar. 

- Utvecklandet av överlämningen mellan skolformer är avgörande för att bättre kunna identifiera och stötta dessa ungdomar så snabbt som möjligt när de börjar gymnasiet, berättar Anna Hedeklint, projektledare. Vi arbetar även med att dokumentation och kommunikation vid överlämning ska systematiseras.

Redan nu är dokumentationen vid överlämnandet digitaliserad och gjorts enhetlig för alla elever som påbörjar gymnasiestudier i Nyköpings kommun, grundat på mallen från Skolverket.

- Vi är glada för att nu finns en samsyn kring vilken dokumentation som behöver överlämnas för elever som är i behov av extra anpassningar eller stöd, avslutar Anna Hedeklint. 

Projekt #jagmed arbetar särskilt med att förbättra samverkan och elevdokumentationen för att gymnasiet ska kunna planera undervisningen bättre, säkerställa att rätt resurser finns både vad gäller kompetens och tid samt att lärare och elevhälsa samverkar kring stödinsatser. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-06
Sidansvarig: Annika Broman