Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Omflyttning av verksamheter inom högstadiet och gymnasiet

Provtagningar i lokaler på Nyköpings högstadium, Omega, visar förhöjda värden av mögelsvamp i mattorna i vissa rum. Under våren har några mattor bytts ut men det fortsatta arbetet kan inte ske med verksamhet i lokalerna. Därför har kommundirektör Erik Carlgren och lokalstyrgruppen beslutat att göra en omlokalisering av skolverksamheterna inom Barn Utbildning Kultur.

- Vi har varit tvungna att kasta upp alla våra kort på bordet för att se vilka lokaler som finns tillgängliga, berättar Anna Thörn, divisionschef Barn Utbildning Kultur. Vi har tillsammans med Kommunfastigheter tittat på flera olika alternativ. I veckan fick vi information om att renoveringen av Aulabyggnaden (hus A) vid Gripenområdet blir klar enligt tidplan. Byggnaden kommer att slutbesiktigas i slutet av juni och är därefter klar för inflyttning. Det betyder att våra tidigare beslutade flyttplaner för gymnasiet kan revideras så att vi löser hela lokalfrågan för våra verksamheter.

Det innebär enligt Henrik Eriksson, Utbildningschef 7-9 och gymnasiet, att inflyttning till Aulabyggnaden påbörjas redan i sommar för att frigöra lokaler för Omegas verksamhet.

Följande flyttar sker i sommar: 

• Barn- och fritidsprogrammet flyttar från Tessin till Aulabyggnaden på Gripenområdet.

• Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet flyttar från Nicolaiskolan till Aulabyggnaden på Gripenområdet.

• Vård- och omsorgsprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet och Ekonomiprogrammet flyttar från Tessin till Nicolaiskolan.

• Estet- och Samhällsvetenskaps-programmen stannar kvar på Tessin hela läsåret 17/18 och flyttar enligt plan nästa sommar till Gripenområdet när den nya gymnasieskolan är klar.

• Omega flyttar sin verksamhet till Tessin.

Fordons- och transportprogrammet och Flygteknikprogrammet vid Skavsta samt Introduktionsprogrammen och Gymnasiesär kommer att vara kvar i sina nuvarande lokaler vid terminsstarten 21 augusti.

- Vi fortsätter planeringsarbetet tillsammans med Kommunfastigheter säger Henrik Eriksson. Det vi vet är att flytten kommer att ske successivt under sommaren och att vi kommer att ta in flytthjälp utifrån. Nu startar arbetet att tillsammans med personalen att se över vilka frågor vi står inför, vi behöver arbeta tillsammans och gemensamt för att hitta den bästa lösningen av den här nya situationen.

Nyköpings gymnasium växer
Den nya gymnasieskolan kommer att vara 18 000 kvm stor och vara plattformen till ett gemensamt gymnasiecampus. Idag omfattar Nyköpings gymnasium 1 600 elever. Med ett växande intresse för de 12 olika gymnasieprogrammen i kombination med ökande elevkullarna innebär det att det nybyggda huset är i behov att kompletteras med ytterligare skolbyggnader.

– Individ och gemenskap, tillsammans med kvalitativ verksamhet måste få ta plats, säger Henrik Eriksson. Nyköpings gymnasium kommer att behöva expandera vidare under överskådlig framtid och det arbete som görs nu ger oss en stabil plattform att stå på i framtiden. Våra fyra olika enheter ska samlas till en. Parallellt med flytten och den dagliga verksamheten pågår ett omfattande planeringsarbete för att grundlägga och bygga den nya organisationen. Vi siktar in oss på att bygga en organisation med fokus på goda resultat, integrering och gemenskap.

Torsdag 11 maj informerades elever, personal och föräldrar om de omflyttningar som behöver göras på grund av problemen med lokalerna i Nyköpings högstadium, Omega.

Nyköpings gymnasiums webbplats.

Nyköpings högstadiums webbplats.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-11
Sidansvarig: Lars Göran Bergman