Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nytt namn - Familjefridsmottagningen

Familjefridsmottagningen – är det nya samlingsnamnet för verksamheterna som arbetar med våld i nära relationer. De tidigare namnen Mejram och Fredman utgår.

Enheterna har tidigare varit kända som: Mejram - för verksamheten som erbjuder råd och hjälp till den som är utsatt för våld av sin partner och namnet, Fredman – för verksamheten som erbjuder stöd till personer som använder våld mot andra familjemedelemmar och Cumulus - en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen.

– Vi har länge velat ha ett samlingsnamn som gör det lätt att förstå vad det är vi erbjuder. Nationellt är också Familjefridsmottagningen ett vedertaget namn, säger Henrika Lundberg chef på förebyggande enheten inom Individ- och familjeomsorgen i Nyköpings kommun.

Namnen Mejram och Fredman kommer inte längre att användas.

Cumulus består

Namnet Cumulus kommer däremot att finnas kvar.
– Cumulus är ett väl inarbetat namn sedan 20 år tillbaka därför vill vi behålla det, men Cumulus kommer att ingå som en del i Familjefridsmottagningen, säger Henrika Lundberg.

Integrerat arbetssätt

Att verksamheterna som jobbar med våld i nära relationer nu har ett enhetligt namn hör också ihop med att personalen ska arbeta mer integrerat. De sitter nu i samma lokal och alla kan jobba med de olika ärendena.

Namnbytet gäller från 1 januari 2017.

Läs mer om Familjefridsmottagningen här.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-09
Sidansvarig: Jenny Thorell