Nytt stråk ska göra cyklandet roligare

Stora röda cyklar och markeringar på cykelbanor i Nyköping. Tydliga vägvisningsskyltar som berättar åt vilket håll man ska cykla. Allt är en del av projektet "Knuffa resan rätt", med syfte att förenkla cyklandet och få fler att cykla.

"Knuffa resan rätt" är ett EU-projekt där Nyköpings kommun jobbar med delprojektet cykelvägvisning på ett stråk mellan Nyköpings högstadium och centrum. Metoden kallas ”nudging”, som ska skapa beteendeförändringar genom olika åtgärder. ”Nudging” (från engelskans nudge) alltså ”knuff”, innebär att det ska vara enkelt att göra rätt och att små förändringar i den fysiska miljön kan skapa nya beteenden.

Förhoppningen med vägvisningsprojektet är att åtgärderna ska skapa effektiva ”knuffar” som når alla, oavsett ålder och språkkunskaper. Och åtgärderna är i det här fallet väldigt synliga.

– Stråkets start, mitt och slut är utmärkta med stora röda cyklar, så kallade bajks. De är svåra att missa. Sträckan har tydliga målade färgfält och symboler på cykelbanan och skyltar som ska förenkla för cyklister, berättar Andrija Ilic, trafikplanerare i kommunen. 

Bajk vid Alpha

En röd "bajk" visar start, mitt och slut på sträckan. 

Främsta målgruppen är skolelever och personal på Nyköpings högstadium. Sträckan går mellan Nyköpings högstadium Alpha och centrum, efter Folkungabron.

– Idén bygger på tidigare planer om att utveckla just detta cykelstråk och därmed avlasta Fågelbovägen. Ur trafiksynpunkt är det en bra sträcka med få korsningar som ska passeras mellan målpunkterna. Min och projektgruppens förhoppning är att göra Folkungavägen livligare, säger Andrija Ilic.

skyltar tydliggör

Skyltar tydliggör stäckan. 

Projektgruppen har filmat hela cykelsträckan inför och efter åtgärder satts in, för att kunna se skillnaden rent visuellt. Man har även räknat cyklar längs stråket och vid cykelparkeringen utanför Alpha, innan åtgärder.  

– Den här veckan gör vi nya mätningar och vi i projektgruppen hoppas så klart att resultatet visar på en ökning av cyklister. Vi vill med projektet göra det lite roligare och lite enklare att cykla sträckan och vi hoppas också att fler ska få upp ögonen för cykeln som transportmedel, avslutar Andrija Ilic. 

Här ser du en karta över sträckningen.

  • Knuffa resan rätt (KRR) är ett EU-projekt som pågår under 2016-2018 med finansiering från strukturfonderna (ERUF-ÖMS). Projektet syftar till att testa och utvärdera nudgingmetoder i kommunerna Eskilstuna, Örebro, Uppsala, Västerås och Nyköping.
  • Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta syftar till att ställa om transportsystemet i staden med följande prioritetsordning: gång, cykel, kollektivtrafik och bil, aktivt arbete enligt fyrstegsprincipen. Cykelvägvisningsprojektet går hand i hand med strategin. 
  • Läs mer om projektet här: http://nykoping.se/knuffaresan
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-11
Sidansvarig: Malin Brunelius