Nyköpings näringsliv växer så det knakar

Nyköpings näringsliv växer mer än i övriga Sverige och konkurrenskraften är god. Det visar den näringslivsanalys som undersökningsföretaget Bisnode gjort bland kommunens aktiebolag på uppdrag av Nyköpings kommun.

Konkurrenskraften och tillväxten förbättrades rejält 2015 om man jämför med undersökningarna 2013 och 2014. Särskilt gott blir resultatet om man bortser från de två stora företagen Orio och Stockholm Skavsta flygplats som redovisat negativa resultat under dessa år.

Tillväxten i antalet anställda ökade med 15 procent i Nyköping jämfört med riket som ökade med 12 procent. Tillväxten i förädlingsvärde har under 2015 ökat med 31 procent i Nyköping, jämfört med 23 procent i riket. Däremot ligger tillväxten i antalet startade aktiebolag under riksgenomsnittet.

- När det gäller nya företag vet vi att siffrorna ser bättre ut för 2016 och dessutom är de bättre för Nyköping när man räknar in alla typer av företag, säger näringslivschef Maria Karlsson. Vi ska också jobba mer med att skapa förutsättningar för fler företag att växa vidare och övergå till aktiebolag.

Nyköping har en betydligt större andel jobb i växande branscher än i jämförelse med Sverige totalt. Flest nya jobb skapas i Nyköping inom branscherna verkstad, hälso- och sjukvård, detaljhandel, byggnadsindustri och besöksnäring. Flest nya företag startas inom branscherna fastigheter och företagstjänster.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-22
Sidansvarig: Linda Kroon