Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Satsning på NY-fiket för ungdomar

I början av sommaren beviljades Nyköpings kommun 339 000 kronor av länsstyrelsen för att utöka NY-fiket i Nyköping. Det ettåriga projektet ska skapa förutsättningar för att ungdomarna får större inblick i och inflytande i NY-fiket. 

NY-fikna vänner för livet! heter det nya projektet som är en satsning på ungdomar i Nyköpings kommun. Ett av målen med projektet är att skapa nyfikenhet och engagemang hos svensktalande ungdomar för att tillsammans med de nyanlända komma överens om hur NY-fiket ska utvecklas.

- Vi har under drygt ett år nu caféet öppet en dag i veckan, berättar Lisbeth Sommarström, kultursamordnare Nyköpings kommun. Caféet är en viktig mötesplats med där man kan umgås, samtala och ta del av teater-, dans- och musikföreställningar. Vi erbjuder även slöjd, sällskapsspel och dansworkshops. 

- I början hade vi ca 50-70 ungdomar som kom till NY-fiket, fortsätter hon. Men efter en tid kom färre och färre svenska ungdomar till caféet. Nu är det till övervägande del nyanlända ungdomar som kommer. Det här nya projektet handlar mycket om att öka nyfikenheten och deltagandet hos svensktalande ungdomar igen. 

NY-fiket har pågått hela sommaren med besök på Kungstornet, Gästabudet, Fåfängan och picknic, volleyboll och andra utflykter. Man har också besökt en konsert med Anton och Oskar Cederlund under rubriken Ung Scen.

Under sommaren har rekrytering av ungdomar till arbetsgruppen påbörjats. En logga och marknadsföringsmaterial har också tagits fram. Höstens aktiviteter ska arbetsgruppen bestämma under uppstartsmötet i slutet på augusti.

Fakta NY-fiket

NY-fiket är ett språkcafé för ungdomar 15-25 år som startade i januari 2016 i samband med att det kom ett stort antal flyktingar till Sverige och Nyköping. Syftet är att skapa en mötesplats där unga nyanlända kan träffa svenska ungdomar att träna svenska med, lära känna andra ungdomar och lära mer om Sveriges kultur.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-11
Sidansvarig: Annika Broman