Nyköpings integrationspris till Fritidsbanken och Fokusskolan

I anslutning till Forum Nyköping delade Nyköpings kommun ut 2016 års integrationspris till Fritidsbanken och Fokusskolan. Hedersdiplom gick till Lasätters gård.

Priset delades ut av ordföranden i utbildnings- arbetsmarknads– och integrationsnämnden Gunilla Andersson.

Integrationspriset delas ut årligen och allmänheten nominerar verksamheter som bidrar till integration och ett mångkulturellt samhälle. Det kan vara en skola, skolklass, förening eller annan organisation som är verksam i Nyköpings kommun.

Fritidsbanken Nyköping:

 
Motivering: Fritidsbankens koncept att samla in, förvara och avgiftsfritt låna ut sport- och fritidsartiklar, ungefär som ett bibliotek är strålande.

Genom fritidsbanken har barn, unga och vuxna getts möjlighet att prova på sport- och fritidsverksamhet som annars inte varit möjligt. Verksamheten stärker sammanhållningen i Nyköping och bidrar till integration på bästa sätt genom sin enkelhet.

Fokusskolan:

 
Motivering: Fokusskolan har en allsidig elevsammansättning vilket gör att människor med olika bakgrund möts.

Skolan ser att detta är en tillgång i det pedagogiska arbetet och att det bidrar till goda resultat.

Skolan strävar efter att vara välkomnande och individbejakande. Alla får känna att de får vara med.

Skolan arbetar varje dag aktivt med värdegrundsfrågor där allas lika värde och hur vi människor bör vara mot varandra lyfts.

Hedersdiplom Lasätter gård:


Motivering: Lasätter gård visar på stort engagemang för att integrera nyanlända i Sverige. De prövar nya vägar genom att bland annat anordna julmarknad med tema Möte och Mångfald.                

Där förenar de olika kulturer genom att bjuda sina besökare på svensk julkänsla blandad med mat och smaker från andra länder.     Detta visar även på ett kreativt sätt att utveckla en mötesplats mellan landsbygd och stad.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-12
Sidansvarig: Lars Göran Bergman