Nya rektorsområden från 1 augusti 2017

Skolorna med förskoleklass-årskurs 6 (F-6) i Nyköping kommer att omorganiseras inför hösten 2017. Den nya organisationen bygger på rektorsområden där flera skolor ingår.

Syftet med förändringen

  • Att stärka kvaliteten i grundskolan för förbättrade resultat.
  • Att öka likvärdigheten mellan rektorsområdena
  • Att rektor får ett mer renodlat uppdrag med fokus på att ansvara för det pedagogiska ledarskapet.
  • Att förstärka resurserna inom elevhälsa och administration

En satsning på ledarskap, elevhälsa och administrativt stöd

Detta är en satsning vi gör inom skolan som kommer att förstärka och öka antalet tjänster inom ledning, administration och elevhälsa. Inom rektorsområdet bildar rektor och biträdande rektor ett rektorsteam för de skolor de ansvarar för. Rektorsteamets uppdrag är att skapa likvärdiga skolor genom att fördela de gemensamma resurserna mellan skolorna.

Följande rektorsområden gäller från 1 augusti 2017

A:

Herrhagsskolan, Långsättersskolan, Nävekvarns skola, Buskhyttans skola

B:

Långbergsskolan, Brandkärrsskolan och Tystberga skola

C:

Rosenkällaskolan och Stenkullaskolan

D:

Stigtomta skola

E:

Östra skolan, Västra skolan och Dammlöts skola

F:

Bryngelstorpsskolan och Sjösa skola

G:

Släbro skola och Råby skola

H:

Svalsta skola, Bergshammars skola, Jönåkers skola, Ålberga skola

I:

Grundsärskolan

J:

Musikskolan (heter från augusti Kulturskolan)

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-04
Sidansvarig: Robert Karlsson