Nya avgiftsnivåer för maxtaxa i förskola och fritidshem

Från och med 1 januari 2018 höjs taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Förslaget till nya taxor behandlas av kommunfullmäktige tisdag 12 december.
Inkomsttaket höjs till 46 080 kronor per månad för 2018 (45 390 kronor 2017). Det innebär att den högsta avgiftsnivån höjs till 1382 kronor per månad (1362 kronor 2017). För fritidshem höjs avgiften till 922 kronor per månad (908 kronor 2017).

Högsta avgift som debiteras för förskola och annan pedagogisk omsorg:

Barn 1: 3 % av inkomsten - dock högst 1 382 kr/mån
Barn 2: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn 4: ingen avgift

Högsta avgift som debiteras för fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 6 - 12 år:

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 922 kr/mån
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 461 kr/mån
Barn 4: ingen avgift

Läs mer om avgiftsnivåerna på skolverket.se. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-12-11
Sidansvarig: Marie Strömqvist