Ny pendlingsrapport: både in- och utpendlingen ökar

Från 2000 till 2015 har pendlingen från Nyköping till andra orter ökat med 33 procent, från 5 012 personer till 6 642. Under samma tid ökade också pendlingen till Nyköping med 65 procent, från 3 122 personer till 5 140.

Arbetspendlingens omfattning fastställs den 31 december varje år. Rapporten sträcker sig till och med 2015. 

Vi fortsätter att pendla till tillverkningsindustrin 

Majoriteten av utpendlarna har liksom tidigare år sina arbeten inom tillverkningsindustrin medan de flesta inpendlarna arbetar inom vård och omsorg.

För invånarna i Nyköpings kommun har möjligheterna till pendling varit viktiga under lång tid. Tack vare det geografiska läget med närhet till Stockholmsområdet och Norrköping/Linköping finns de idag relativt goda möjligheter till arbetspendling. Det nya pendlarkortet Movingo ökar möjligheterna till pendling vilket den framtida Ostlänken och skapandet av Nyköpings resecentrum också kommer att göra.

Fler män än kvinnor pendlar till annan ort

Av samtliga utpendlare är endast 37 procent kvinnor. Bland inpendlarna är däremot 46 procent kvinnor. En viss ökning av andelen kvinnliga in- och utpendlare har skett från år 2000 till år 2015.

Drygt två tredjedelar av alla utpendlare är mellan 25 och 54 år gamla. Den allra största ålderskategorin är 45-54 åringarna. För inpendlare ser det nästan likadant ut: två tredjedelar av alla inpendlare är mellan 25 och 54 år gamla. De största ålderskategorierna är 35-44 åringarna och 45-54 åringarna.

Ut- och inpendlingsorter

Antal utpendlare från Nyköping till:

Oxelösund 2032
Stockholm 1 065
Södertälje 685
Norrköping 554
Trosa 299
Katrineholm 214

De flesta inpendlarna till Nyköping reser från:

Oxelösund 1 556
Norrköping 600
Katrineholm 335
Trosa 322
Stockholm 316
Flen 298

Pendling i Sverige

I hela Sverige var det år 2015 totalt knappt 1 581 000 personer som pendlade från sin bostadskommun för arbete i en annan kommun, vilket är en ökning med knappt 635 000 sedan år 1993. Arbetspendlingen är särskilt omfattande i tätbebyggda delar av landet såsom exempelvis i mälardalsregionen. I länen Västmanland, Stockholm, Uppsala, Örebro och Södermanland var det år 2015 över 739 000 personer som pendlade över en kommungräns för sitt arbete. Det är en ökning med 295 000 personer sedan år 1993.

Vem är en arbetspendlare?

Definitionen av arbetspendling är att man är skriven i en kommun och arbetar i en annan. Det behöver därför inte röra sig om dagliga resor utan även veckopendling är medräknad. Arbetspendlingens omfattning fastställs den 31 december varje år. Rapporten sträcker sig till och med 2015. Ta del av ytterligare information i pdf:en "Pendling till och från Nyköpings kommun 2015".

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-10-12
Sidansvarig: Annica Nilsson