Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ny patrull tar över larm i hemtjänsten

En ny larmpatrull ska starta upp i den kommunala hemtjänsten under våren. Den ska hantera larmen från kommunala hemtjänstkunder. I dagsläget har hemtjänstpersonalen hand om larmen samtidigt som de utför sitt dagliga arbete. Med en larmpatrull höjs kvaliteten för kunderna och arbetsmiljön för personalen.

Under ett år tar kommunala hemtjänsten i Nyköping emot cirka 16 000 larm. Det är kunder som har ramlat, är oroliga eller på annat sätt behöver hjälp.

När larmen kommer mellan klockan 07:00 och 22:00 tar hemtjänstpersonalen hand om dem och tar sig från den hemtjänstkund eller den plats de befinner sig på för att hjälpa den som har larmat.

Därför ska i stället en ny larmpatrull starta upp. Totalt ska åtta personer rekryteras till patrullen och de ska överta merparten av den kommunala larmhanteringen mellan klockan 07.00 och 24.00.

Höjer kvaliteten

– Den nya larmpatrullen kommer att höja kvaliteten och förbättra kontinuiteten för hemtjänstkunderna, när medarbetarna i hemtjänsten kan fokusera på sina fasta besök. En larmpatrull kommer också att bidra till bättre arbetsmiljö för medarbetare eftersom de inte behöver göra larmutryckningar, säger Kristina Östergren Silverarfve, enhetschef på division Social omsorg som också blir enhetschef för larmpatrullen.

Larmpatrullen kommer även att avlasta i andra uppgifter, som till exempel att utföra delegerade uppgifter på begäran av distriktssköterska, och vara lyfthjälp till övriga verksamheter.

Ekonomiskt bättre

Att starta larmpatrullen är också ett steg i att förbättra hemtjänstens ekonomiska situation. Genom att hemtjänstpersonalen inte behöver rycka ut på larm kan mer tid utföras hos kund, enligt beslut. Kostnaden för larmpatrullen ska rymmas inom befintlig budget.

Planen är att larmpatrullen ska starta upp till våren. Rekryteringen inleds nu i februari.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-16