Nu visas planerna för Västra hamnsidan i Spelhagen

500 lägenheter, plats för kontor, butiker, caféer och restauranger samt torg - det är planerna för Västra hamnen i Spelhagen. Tisdag 29 augusti fanns det möjlighet att ta del av förslag och skisser samt att ställa frågor till kommunens politiker, tjänstemän och medarbetare vid Klöverns fastighetsbolag.

Vision Södra kajen i Spelhagen. Vy från syd-ost med Nyköpingsåns utlopp och Östra kajen till höger i bilden. Skiss: Archus.

Arbetet med att omvandla Nyköpings hamnområde fortsätter i och med Klöverns planer för den nya stadsdelen. Känslan av närhet till sjön med vattenblänk och båtliv, gröna innergårdar och en kaj som inbjuder till att promenera eller cykla på är viktiga delar i detaljplaneförslaget som nu är ute på samråd. Historiska inslag ska bevaras i området i förslaget.

- Att Klövern vill fortsätta att utveckla Nyköpings hamn ligger helt i linje med våra ambitioner för hur staden ska växa, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun. Många vill flytta till Nyköping och många vill bo nära vattnet. Det känns också glädjande att den här platsen, som har varit ganska otillgänglig, nu blir lika trevlig och inbjudande som den östra sidan.

Informationsmöte 29 augusti kl 17:00-19:00

Informationsmöte för boende och berörda verksamheter i området samt allmänheten arrangerades tisdag 29 augusti kl 17:00-19:00 i de gamla magasinen som finns på Västra Skeppsbron (se karta här nedanför). Ett av magasinen ska delvis behållas enligt det detaljplaneförslag som har varit ute på samråd sedan 26 juni och som pågår till och med 3 september. Tanken med att bevara delar av magasinet är att den historiska känslan i området ska finnas kvar. Läs mer om det välbesökta informationsmötet. 

Detaljplaneförslaget finns på webben

Vill du veta mer redan nu? Här på nykoping.se finns hela detaljplaneförslaget tillsammans med bland annat gestaltningsprogrammet och skisser. Där hittar du också information om hur du kan vara med och tycka till.

Hitta till informationsmötet:

Strandpromenad och nya mötesplatser

Kajerna och strandpromenaden ska enligt förslaget, tillsammans med nya offentliga platser, vara inbjudande även för dem som inte bor i området. Mellan det norra och sydöstra kvarteret bildas ett "parktorg" där sittplatser, uteservering och parkbänkar kanske kan göra torget till områdets gemensamma vardagsrum. Mycket träd och grönska i olika höjder och av olika sorter ska enligt förslaget planteras i området. De föreslagna nya gång- och cykelbanorna ska göra det lätt att både upptäcka de nya platserna och att snabbt ta sig igenom området. Återvändsgatorna mot kajen ska avslutas med en vändplan för på- och avlastning. Genomfart blir endast tillåten för renhållnings- och räddningsfordon.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-08-22
Sidansvarig: Annica Nilsson