Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nu startar bygget av en ny tunnel vid Alpha, Lennings väg

Nu ska det bli säkrare för fotgängare och cyklister att passera Lennings väg. Vecka 9 börjar Nyköpings kommun bygga den nya tunneln vid Nyköpings högstadium, Alpha, som ska förbinda Rosvallaområdet med Tessinområdet och stadskärnan. Den beräknas stå klar i slutet av året.

Skiss över hur den nya tunneln vid Lennings väg kommer se ut.

Redan från början har trygghetskänslan varit en viktig faktor i planeringen. Tunneln byggs luftig, bred och med många ljuskällor.

- Man skulle snarare kunna likna den vid en luftig passage än en tunnel. Lennings väg höjs en och en halv meter till en bro och cykelvägen blir dubbelt så bred mot normalt, berättar projektledare Almir Malkoc.

Förutom en högre trafiksäkerhet för skolbarnen och andra oskyddade trafikanter kommer fordonstrafiken att kunna fortsätta flyta smidigt när färre behöver korsa vägen.

Inga skolbussar i bostadsområdet

Samtidigt som tunneln byggs breddas Lennings väg så att två nya bussfickor kan byggas utanför skolan. Busstrafiken inne i bostadsområdet vid Tessin kan då flyttas ut på Lennings väg. De busshållplatser som redan finns längre ner mot Rosvallarondellen behålls som avlastning.

Hög grundvattennivå kräver speciallösningar

Grundvattennivån på platsen är hög och för att inte tunnel ska svämmas över ställs den på pålar och gjuts i vattentät betong. En pumpstation byggs också för att vara extra säker på att vattnet hålls undan när det behövs.

- Det är ett lite mer komplicerat projekt än vad man vid första anblicken kan tro. Många aspekter ska vägas in samtidigt som den innebär en hel del tekniska utmaningar i och med grundvattennivån, säger Almir.

Trafik under byggtiden

En tillfällig väg byggs för att leda om trafiken på platsen. Nuvarande gång- och cykelväg på Rosvalla-sidan om bilvägen stängs för trafik på sträckan mellan cirkulationsplatsen och övergångstället. Gång- och cykeltrafik hänvisas till andra sidan under byggtiden.

Läs mer om hur vi utvecklar staden på: nykoping.se/motframtiden

Fakta tunnel:

  • 7 meter bred
  •  2,5 meter hög
  •  9 meter lång
  •  Byggtid: Cirka 9 månader
  • 36 pålar gjuts och 1200 m² tillfällig spånt ska byggas
  • 44 ljuspunkter i räcket, 14 strålkastare och 6 lampor i själva tunneln
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-20