Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Nu kan Stigtomta skola och förskola börja byggas

Vid sitt möte den 6 mars tog kommunstyrelsen beslut om att bevilja 189 miljoner kronor för nybyggnation av Stigtomta skola, förskola och bibliotek. Bygget beräknas börja i slutet av mars 2017.

Stigtomta samhälle har de senaste åren haft en stor ökning av förskole- och skolbarn. Kommunstyrelsen har tidigare gett Tekniska divisionen i uppdrag att projektera och upphandla ny förskole- och skolbyggnad. Upphandlingen är nu klar och Skanska Sverige AB har tilldelats totalentreprenaden.

- Det känns mycket roligt att kunna sätta igång detta efterlängtade bygge. Stigtomta växer och skolan har en viktig del i utvecklingen för framtiden, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har också gett i uppdrag till Tekniska divisionen att ta fram underlag för renovering av Idrottshallen. Den nya byggnaden kommer att ha plats för 540 förskole- och skolbarn vilket ska täcka dagens och morgondagens behov. Skolan utrustas med ett eget tillagningskök med kapacitet på cirka 700 portioner. Byggnaden kommer också att innehålla ett allmänt bibliotek.

- Byggnaden kommer att bli modern, miljöeffektiv, ljus och rymlig. Att ha allt samlat under ett tak ger också andra möjligheter i verksamheten, säger Anna Thörn, chef för division Barn Utbildning Kultur.

Den nya skolan byggs på samma plats som dagens skola och sammanlagt rivs fem hus. Under byggtiden bedrivs undervisning i de inhyrda paviljonger som har ställts upp invid skolan.

- Vi ser fram emot att få projektleda bygget av Stigtomtas nya fina skola. Jag hoppas på förståelse för de störningar som ofrånkomligt uppstår under byggtiden, säger projektchef Eva Lundqvist.

Skolan byggs i två etapper

Under etapp 1 rivs fyra av de gamla skolbyggnaderna. Sedan byggs den nya skolan upp på i stort sett samma plats och stora delar av utemiljön ställs i ordning. Om allt går som det ska beräknas eleverna kunna flytta in under jullovet 2018/19.

Etapp 2 beräknas börja vid sommarlovet 2019 då få personer är på plats. Den kvarvarande gamla matsalen rivs och tillfartsväg, parkeringsplatser och resterande utemiljö iordningställs. Allt beräknas vara klart till höstterminen 2019.

Läs mer på nykoping.se/stigtomtanyaskola

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-06