Nu har tunnelbygget kommit halvvägs

Tunnelbygget på Lennings väg utanför Nyköpings högstadium Alpha har nu kommit halvvägs. Idag, onsdag den 20 september 2017, flyttar arbetet över till andra sidan av Lennings väg och trafiken enkelriktas förbi byggarbetsplatsen.

Det byggs för fullt på Lennings väg utanför Nyköpings högstadium, Alpha. Många pålar har slagits ner i marken, en vattentät tunnel har gjutits och pumphus installerats. Den slutliga formen på gång- och cykelpassagen börjar också synas tydligt. I slutet av året ska allt vara klart.

- Det blir en mer trafiksäker passage för gående och cyklister. Stor vikt har också lagts vid belysning för att den ska kännas trygg, berättar Johan Rubin, driftchef på Tekniska divisionen.

Enkelriktat förbi arbetsplatsen 20 september till 12 november

När den sista delen byggs måste trafiken precis vid byggarbetsplatsen enkelriktas. Trafiken regleras med trafikljus och det finns risk att det blir köer. Bilister uppmanas att välja annan väg om möjligt.

Luft och ljus för trygghet

För att tunneln ska kännas trygg har den också gjorts extra bred. Bilvägen lyfts också upp en och en halv meter till en bro för att tunneln under inte ska behöva grävas ner så långt. Bredden i tunneln blir 7 meter mot normalt 3,5 på en gång- och cykelväg.

- Det är ett ganska komplicerat bygge även om det inte syns vid första anblicken. Det höga grundvattnet har ställt en del krav på metoden, säger Johan Rubin.

Nya busshållplatser byggs

Förut korsade många barn och ungdomar den mycket trafikerade Lennings väg vid övergångstället vid skolan. Med en ny tunnel kan de passera säkert samtidigt som fordonstrafiken på Lennings väg kan fortsätta att flyta smidigt. Mitt framför skolan breddas vägen för bussfickor på vardera sida. Befintliga busshållplatser längre bort på Lennings väg behålls för att kunna avlasta och förhindra trängsel.

På nykoping.se/byggprojekt kan du läsa mer.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-21